Download 実用ビジネス日本語―成功への10章 – Practical Business Japanese PDF + Audio CD

Download 実用ビジネス日本語―成功への10章 – Practical Business Japanese PDF + Audio CD

実用ビジネス日本語―成功への10章 – Practical Business Japanese PDF + Audio CD

実用ビジネス日本語―成功への10章 (アルクの日本語テキスト)

実用ビジネス日本語 | Jitsuyou Bijinesu Nihongo – Practical Business Japanese là một giáo trình dạy giao tiếp thương mại trong tiếng Nhật với 2 ngôn ngữ Nhật – Anh.

Cuốn sách là trình bày tổng thế tất cả các tình huống bạn có thể gặp phải trong các cuộc thương thảo làm ăn hằng ngày với người Nhật, giúp bạn có thể tự tin trong mọi tình huống đối mặt. Giáo trình chia làm 10 chương gồm giao tiếp gặp gỡ lần đầu rồi đến những tình huống tiếp khách qua điện thoại, nhờ vả ai đó v.v…

(条件がある場合は、元の本を購入する必要があります)

Download Ebook + CD : Here