Download sách 1500 câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng (PDF+Audio)

1500 câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng (PDF+Audio)

Cuốn sách 1500 câu giao tiếp thông dụng (PDF+Audio) cung cấp cho bạn học các câu giao tiếp cơ bản thông dụng, kèm theo đó là file audio để các bạn luyện tập

1500 câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng với phương pháp mới giúp tự học hiệu quả, các mẫu câu và các tình huống gần gũi thực tế và mục tiêu chủ yếu của sách đó là cung cấp cho bạn học các câu giao tiếp cơ bản thông dụng, có thể áp dụng ở các tình huống giao tiếp cần thiết, mời các bạn cùng tham khảo.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)
Download tài liệu:Tại đây