Download sách 24 Quy tắc học Kanji trong Tiếng Nhật – Tập 2 Ebook

24 Quy tắc học Kanji trong Tiếng Nhật – Tập 2
Tác giả: Trần Việt Thanh

Trong quá trình học tiếng Nhật, trước tiên chúng ta học thuộc bộ Hiragana và Katakana. Sau đó chúng ta phải học Kanji. Nếu không sử dụng Kanji trên thư từ, văn bản,hợp đồng, hồ sơ, tư liệu thì gây ra sự nhầm lẫn, không rõ ràng và khó hiểu khi đọc. Nói cách khác, Kanji không thể thiếu trên giấy bút và không thể không học khi chúng ta đã bước chân vào ngôn ngữ tiếng Nhật.

Bộ sách 24 Quy Tắc Học Kanji Trong Tiếng Nhật sẽ hướng dẫn bạn hiểu rõ những qui tắc về Kanji, ngoài ra còn được biên soạn thêm bảng liệt kê cách đọc âm On và âm Kun của Kanji, sử dụng nhiều trong kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật từ cấp 1 đến cấp 4. Bộ sách sẽ giúp các bạn thích thú trong việc học Kanji và không còn cảm thấy Kanji khó nữa.

Nội dung bao gồm 2 phần chính:
Phần I: 24 Quy tắc tạo thành Kanji  ( quy tắc 13-24)
Phần II: Mối quan hệ giữa âm Hán Việt và âm On của Kanji trong tiếng Nhật ( quy tắc 1-34)

(Nếu có điều kiện bạn đọc nên mua sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)
Download Ebook:PDF