Download sách 7 Bước đến Thành Công Ebook PDF

7 Bước đến Thành Công
Tác giả : Nguyễn Hiến Lê

Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ được tác giả cầm tay dắt lần lần lên bảy bực thang để đến cửa thành công.
Bảy bực thang đó là:
1. Luyện lòng tự tin và rèn nghị lực
2. Luyện nhân cách
3. Đắc nhân tâm
4. Luyện tập và giữ gìn sức khỏe
5. Khéo dùng tiếng mẹ đẻ
6. Luyện trí
7. Kiếm việc làm và dự để được thăng cấp.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF

Xem thêm sách :
Sách Khởi Nghiệp Tinh Gọn
Sách Đắc Nhân Tâm
Sách Nghĩ Lớn Để Thành Công