Nguyên Hai

Ôn tập về số tự nhiên trang 160 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Ôn tập về số tự nhiên trong SGK trang 160 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4. Bài 1 (trang 160 SGK Toán 4): Viết theo mẫu : …

Xem thêm

Ôn tập về phân số trang 166, 167 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Ôn tập về phân số trong SGK trang 166, 167 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4. Bài 1 (trang 166 SGK Toán 4): Khoanh và chữ đặt …

Xem thêm