Nguyên Hai

Ôn tập về hình học trang 173 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Ôn tập về hình học trong SGK trang 173 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4. Bài 1 (trang 173 SGK Toán 4): Quan sát hình bên, hãy chỉ …

Xem thêm