Tải Báo cáo bài tập - Thiết kế hệ thống mạng máy tính

Tải Báo cáo bài tập – Thiết kế hệ thống mạng máy tính

Báo cáo bài tập – Thiết ké hệ thống mạng máy tính

Tóm lược dự án
Công ty tư vấn và dịch vụ tin học TTT đấu thầu thành công dự án thiết kế mạng máy tính dùng trong trụ sở của một công ty chứng khoán CCC chuẩn bị xây mới tại Quận 2 TP.HCM. Các thông số  được cho như sau:
+ Tòa building tại trụ sở cao khoảng  6 tầng, tầng 1 được trang bị 1 phòng kỹ thuật Mạng và Cabling Central Local (Phòng tập trung dây mạng và patch panel).
+ CCC dạng SMB Enterprise: 300 workstations, 10 Servers, 10 Network Equipments.
+ Dùng công nghệ mới (new technology) về hạ tầng mạng: 100/1000 Mbps, Wired và Wireless.
+ Tổ chức hệ thống mạng theo VLAN.
+ Dùng kết hợp giữa Licensed và Open source Softwares
+ Kết nối với bên ngoài bằng  2 Leased line và 2 ADSL, load balancing
+ Ứng dụng văn phòng, client-server, đa phương tiện, database
+ Bảo mật cao, an toàn khi xảy ra sự cố, dễ dàng nâng cấp hệ thống.

Tại chi nhánh: Công ty có 2 chi nhánh ở 2 thành phố là Hà Nội và Đà Nẵng. Mỗi chi nhánh cũng được thiết kế tương tư như trụ sở chính nhưng quy mô nhỏ hơn:
+ Tòa nhà cao khoảng  2 tầng, tầng 1 được trang bị 1 phòng kỹ thuật Mạng và Cabling Central Local (Phòng tập trung dây mạng và patch panel), tầng 2 dành cho các Workstation
+ CCC Chi nhánh: 50 workstations, 3 Servers, 5 Network Equipments.

Việc thực hiện kết nối giữa trụ sở và chi nhánh thông qua đường links WAN, chúng ta có thể chọn một trong các công nghệ dùng cho đường links này theo tính kinh tế của giải pháp. Phân tích ưu nhược điểm của giải pháp được chọn.

Các thông số về lưu lượng và tải của hệ thống (tập trung khoảng 80% vào giờ cao điểm 9g-11g và 15g-16g) có thể dùng chung cho Trụ sở và Chi nhánh như sau:
+ Servers dùng cho updates, web access, database access,…..Tổng dung lượng upload và download vào khoảng 500 MB/ngày.
+ Mỗi workstation dùng cho duyệt Web, tải tài liệu, giao dịch khách hàng,…Tổng dung lượng upload và download vào khoảng 100MB/ngày.
+ Máy laptop kết nối WiFi dùng cho khách hàng truy xuất khoảng 50MB/ngày.
+ Hệ thống Mạng máy tính của Công ty được dự toán cho mức độ phát triển 20% trong 5 năm (về số lượng người sử dụng, tải trọng mạng, mở rộng nhiều chi nhánh,..).

Nội dung bao gồm:
I: Tóm lược dự án
II: Phân tích và đề nghị giải pháp
III: Các thông số về lưu lượng và tải của hệ thống
IV: Công nghệ và thiết bị sử dụng
V: Sơ đồ vật lý (sơ đồ IP)
VI: Sơ đồ thiết kế và kết nối Wan
VII: Kết luận

Download tài liệu: Tại đây