Tìm kiếm tài liệu

Download Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật – ĐHCN ebook PDF

Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật – ĐHCN
Tải sách: Gv.Nguyễn Thị My
Số trang: 100 Trang

Trong khi học tập môn Vẽ Kỹ thuật, việc làm các bài tập thực hành đóng vai trò quan trọng. Nhằm giúp sinh viên, học sinh nắm vững lý thuyết của môn học và vận dụng các tiêu chuẩn, quy phạm đã học vào việc lập hoặc đọc các bản vẽ kỹ thuật. Ngoài ra nó còn rèn luyện cách sử dụng dụng cụ vẽ, kỹ năng vẽ, tính chính xác, tỉ mỉ, cẩn thận, … và trình độ thẩm mỹ cho người học.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF