Tìm kiếm tài liệu

Tải Báo cáo khoa học – Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị tự động hóa cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện

Báo cáo khoa học – Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị tự động hóa cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện
TS Trần Tuấn Anh

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chất lượng cuộc sống của con người ngày một được cải thiện, của cải vật chất của xã hội ngày càng được sản xuất ra nhiều, đa dạng. Do sản xuất phát triển các nhà máy xí nghiệp thải ra môi trường nhiều chất thải độc hại tác động tiêu cực đến chất lượng sống của lào người và các sinh vật sống khác. Môi trường sống bị ô nhiễm đang là mối quan tâm của các quốc gia trên trái đất, nó không còn là vấn đề riêng rẽ mà là vấn đề chung của toàn nhân loại. Nhà nước ta đã quan tâm đến vấn đề môi trường và ban hành luật môi trường, nhằm thúc đẩy các cơ sở sản xuất kinh doanh trong quá trình xây dựng, sản xuất phải quan tâm đến vấn đề môi trường. Đồng thời cũng có ý thức cho mọi người trong quá trình sống, lao động phải có ý thức bảo vệ môi trường sống, không những cho cuộc sống hiện tại mà còn cho thế hệ mai sau

Một trong những vấn đề rất được quan tâm hiện nay là môi trường bụi ở các nhà máy xí nghiệp trong quá trình hoạt động thải ra môi trường khói bụi như các nhà máy nhiệt điện, xi măng, hóa chất, luyện kim v.v…Lượng bụi do các cơ sở này thải ra trong quá trình sản xuất là nguyên nhân cơ bản làm ô nhiễm không khí tác động trực tiếp đến môi trường sống

Đề tài nhánh KHCN 04-04-04 “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị tự động hóa cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện” thuộc đề tài  KHCN 04-04-04 ” Nghiên cứu thiết kế chế tạo các phương tiện, thiết bị và các hệ thống tự động hóa cho kiểm tra bảo vệ môi trường” thuộc chương trình cấp nhà nước KHCN 04(công nghệ tự động hóa) do viện kỹ thuật thiết bị điện thuộc bộ công nghiệp đảm nhận mong muốn đóng góp, tạo ra sản phẩm phục vụ cho việc thu hút bụi do các nhà máy trên thải ra. Mặt khác tạo điều kiện phục hồi sữa chữa phần tự động của các hệ thống lọc bụi đã được trang bị trước đây, nay không còn khả năng hoạt động hoặc chất lượng không đảm bảo, mặt khác cũng có thể chế tạo mới phục vụ cho xí  nghiệp có nhu cầu

Nội dung nghiên cứu gồm các phần sau:
– Chương 1: Cơ Sở Lý Thuyết Và Tình Trạng Hiện Tại Các Hệ Thống Lọc Bụi Tĩnh Điện Ở Nước Ta
A: Cơ Sở Lý Thuyết Của Hệ Thống Lọc Bụi Tĩnh Điện
1.1 Hiệu suất thu hồi của bộ LBTĐ
1.2 Tính toán diện tích thu hồi bụi
1.3 Xác định tốc độ dịch chuyển của hạt dưới tác dụng của điện trường
1.4 Xác định điểm làm việc của hệ thống điện
1.5 Xác định công suất tiêu thụ
B: Tình Trạng Các Hệ Thống Lọc Bụi Tĩnh Điện Ở Nước Ta
– Chương 2: Kết Cấu Của Hệ Thống LBTĐ
2.1 Kết cấu cơ khí
2.2 Phần điện tử động hóa
2.2.1 Tính toán thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu cao thế
2.2.2 Các thiết bị khác
– Chương 3: Tính Toán Thiết Kế Bộ Nguồn Chỉnh Lưu Cao Thế
3.1 Tính toán thiết kế biến áp chỉnh lưu
3.1.1 Tính toán các thông số về điện
3.1.2 Tính toán sơ bộ mạch từ
3.1.3 Tính toán cuộn dây
3.1.4 Chọn khoảng cách cách điện chính
3.1.5 Tính tổn thất không tải và dòng không tải
3.1.6 Tính tổn thất ngắn mạch và điện áp ngắn mạch
3.1.7 Tính lực
3.1.8 Tính toán cuối cùng về mạch từ
3.1.9 Tính nhiệt
3.2 Cuộn kháng chặn
A: Phần lý thuyết
B: Phần tính toán
3.3 Chọn mạch chỉnh lưu và cầu phân áp
3.3.1 Cầu chỉnh lưu
3.3.2 Điện trở phân áp
3.3.3 Kết quả thử nghiệm
– Chương 4: Tủ Điều Khiển Điện Trường
4.1 Mục đích của tủ điều khiển điện trường
4.2 Phần động lực
4.3 Bộ điều khiển điện trường
4.3.1 Mục đích của bộ điều khiển điện trường
4.3.2 Cấu trúc của bộ điều khiển điện trường
4.4 Kết quả thử nghiệm và triển khai thực tế
– Chương 5: Hệ Thống Rung Gõ Thu Bụi Và Gia Nhiệt
5.1 Đặc điểm
5.2 Yêu cầu kỹ thuật
5.2.1 Hệ thống rung gõ bụi
5.2.3 Gia nhiệt thùng thu bụi và các buồng sứ
5.3 Phương án thiết kế hệ thống điều khiển gõ rung, sấy thu bụi và sấy sứ
5.4 Tính chọn thiết bị gõ rung , sấy thu bụi và sấy sứ
5.4.1 Phần gõ bụi
5.4.2 Phần rung thu bụi
5.4.3 Sấy đóng bánh thùng thu bụi
5.4.4 Sấy sứ
– Chương 6: Kết luận
Chương trình phần mềm cho PLC điều khiển gõ rung thu bụi
Biên bản thí nghiệm biến áp
Các bản vẽ…

Download tài liệu:PDF