Tải Báo cáo thực tập ô tô – Công ty cổ phần TM-DV phú mẫn

Báo cáo thực tập ô tô – Công ty cổ phần TM-DV phú mẫn

Công Ty Cổ Phần TMDV Phú Mẫn được sở kế hoạch đầu tư TP.HCM thành lập theo giấy phép đăng kí kinh doanh số 4103010207 do sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 5/05/2008. Với đội ngũ nhân viên và thợ bậc cao lành nghề trên 100 người, có xưởng đóng mới thùng xe , cải tạo và hoán cải các loại xe chuyên d̀ng, mặt bằng và showroom trưng bày xe rộng 1000 m2 và xưởng đóng th̀ng và đại tu xe rộng trên 2000 m2.Công ty có đủ khả năng đáp ứng được các nhu cầu hiện nay của khách hàng.

Mục lục:
Lời cảm ơn
Lời nói đầu
Lời nhận xét của công ty
Lời nhận xét của gvhd
Giới thiệu công ty
Nhiệm vụ và chức năng
Cơ cấu bộ máy công ty
Nội dung thực tập:
1.Quy trình bảo dưỡng các dòng xe
2.Các hư hỏng thường gặp ở gầm ô tô
3.Cách tháo và sửa chữa máy khởi động
4.Kĩ thuật chà nhám
5.Kĩ thuật sơn xe
Kết luận

Download tài liệu:PDF