Tải Báo cáo thực tập ô tô – Nhóm Piston – Thanh truyền

Tải Báo cáo thực tập ô tô – Nhóm Piston – Thanh truyền

Có thể nói rằng, nền công nghiệp Việt Nam nói riêng và nền công nghiệp thế giới nói chung, thì ngành ô tô đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nó là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn trong công cuộc phát triển của mỗi quốc gia. Không những chỉ từ nguồn lợi nhuận mà chính bản thân nó đem lại, mà thêm nữa chính những tiện ích của ngành ô tô đã thúc đẩy sự phát triển của những ngành công nghiệp khác (là thứ phương tiện vận tải không thể thiếu đối với bất kì một ngành công nghiệp nào). Đồng thời, cũng chính tiện ích của ngành ô tô đã giúp nâng cao thêm đời sống của nhân dân (nâng cao đời sống kinh tế, tạo công ăn việc làm, và tiện lợi hơn trong vấn đề giao thông, đi lại…), làm cho đất nước ngày một phát triển và lớn mạnh.

Là một trong rất nhiều sinh viên được đào tạo tại trường, em đã được các thầy, các cô trang bị cho những kiến thức cơ bản về chuyên môn. Và để tổng kết và đánh giá cho quá trình học tập và rèn luyện tại Trưường em được giao đề tài thực tập: “Xây dựng quy trình tháo, lắp, kiểm tra và sửa chữa nhóm Piston – Thanh Truyền”  trong khoảng thời gian thực tập tại Trung tâm Thực hành và Dịch vụ Sản xuất Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

Nội dung ““Xây dựng quy trình tháo, lắp, kiểm tra và sửa chữa nhóm Piston – Thanh Truyền” bao gồm 6 phần chính:
Phần 1: giới thiệu về trung tâm
Phần 2: Kết cấu các bộ phận trong nhóm Piston-thanh truyền
Phần 3: Quy trình tháo nhóm Piston-thanh truyền
Phần 4: Kiểm tra, sữa chữa nhóm  Piston-thanh truyền
Phần 5: Quy trình lắp nhóm  Piston-thanh truyền
Phần 6: Kiểm nghiệm các thông số kỹ thuật sau sữa chữa

Download tài liệu : Tại đây