Tải Bộ Luật Lao Động

Bộ Luật Lao Động
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Bộ luật Lao động (Luật số: 10/2012/QH13) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ luật lao động gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật Lao động năm 2006.

Danh sách chương:
Chương 1: Những Quy Định Chung
Chương 2: Việc Làm
Chương 3: Hợp Đồng Lao Động
Chương 4: Học Nghề, Đào Tạo, Bồi Dưỡng Nâng Cao Trình Độ Kỹ Năng Nghề
Chương 5: Đối Thoại Tại Nơi Làm Việc, Thương Lượng Tập Thể, Thỏa Ước Lao Động Tập Thể
Chương 6: Tiền Lương
Chương 7: Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi
Chương 8: Kỷ Luật Lao Động, Trách Nhiệm Vật Chất
Chương 9: An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động
Chương 10: Những Quy Định Riêng Đối Với Lao Động Nữ
Chương 11: Những Quy Định Riêng Đối Với Lao Động Chưa Thành Niên Và Một Số Loại Lao Động Khác
Chương 12: Bảo Hiểm Xã Hội
Chương 13: Công Đoàn
Chương 14: Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động
Chương 15: Quản Lý Nhà Nước Về Lao Động
Chương 16: Thanh Tra Lao Động, Xử Phạt Vi Phạm Pháp Luật Về Lao Động
Chương 17: Điều Khoản Thi Hành

Download tài liệu:PDF