Tải Các bài thí nghiệm Ô tô (Trường ĐHBK TPHCM)

Các bài thí nghiệm Ô tô (Trường ĐHBK TPHCM)

– Bài 1: Xác định hệ số bám của ô tô trên băng thử phanh Varioflex 306 S/2
– Bài 2: Xác định các thông số động lực học của ô tô trên băng thử động lực học ô tô
– Bài 3: Xác định các thông số cơ bản của hệ thống lái
– Bài 4: Xác định các thông số cơ bản của hệ thống phanh
– Bài 5: Xác định các thông số cơ bản của hệ thống treo
– Bài 6: Xác định tiêu hao nhiên liệu của ôtô mô phỏng trên băng thử động lực học ôtô

Download tài liệu:PDF