Download sách Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học 11 Ebook PDF

Download sách Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học 11 Ebook PDF

Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học 11
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Xuân Trường, ThS. Quách Văn Long, ThS. Hoàng Thị Thúy Hương

Để đạt được điểm số cao trong các kì thi học sinh giỏi các bạn học sinh cần phải nắm vững kiến thức đã học và phương pháp giải nhanh hiệu quả các dạng bài tập. Cuốn sách “Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học 11 ” sẽ giúp các bạn học sinh có thể đạt được điểm cao trong kì thi Học Sinh Giỏi Hóa.

Với cách trình bày xúc tích, dể hiểu và khai thác được mọi khía cạnh theo từng chuyên đề sẽ giúp các bạn học sinh nhanh chóng lĩnh hội được nguồn tri thức phong phú về hóa học, từ đó phát triển năng lực tư duy và óc sáng tạo của mình.

Cuốn sách được chia thành 10 chuyên đề :
1. Cân Bằng Dung Dịch trong chất điện li
2. Cân bằng tạo phức trong dung dịch
3. Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan
4. Sự điện phân
5. Nhóm nito
6. Nhóm cacbon
7. Đại cương hóa học hữu cơ
9. Dẫn xuất Halogen- ancol- phenol
10. Andehit- xeton- ãitcacboxylic

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF