Download sách Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học 12 Ebook PDF

Download sách Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học 12 Ebook PDF

Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học 12
Tác Giả: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường

Nhằm đáp ứng nhu cầu có thêm tài liệu phục vụ cho quá trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu Hoá học chuẩn bị cho các kì thi đặc biệt là kì thi Olympic hóa học quốc tế chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tập sách “Chuyên Đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 12”

Cuốn sách “Các Chuyên Đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 12” của PGS.TS Nguyễn Xuân Trường biên soạn dựa trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng hàng trăm đề thi học sinh giỏi của tất cả các tỉnh, thành trong cả nước, từ các đề học sinh giỏi quốc gia và Olympic hóa học quốc tế. Nhóm tác giả đã tổng hợp lựa chọn các chuyên đề chuyên sâu, từ cơ bản đến nâng cao giúp các bạn bạn học sinh rèn luyện nâng cao, phát huy khả năng tư duy và giải toán hóa học của mình. Ngoài ra,Cuốn sách đưa ra nhiều dạng bài tập trọng tâm và nâng cao, đồng thời đưa ra hướng giải chi tiết cho từng bài.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF