Các phím tắt trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

Các phím tắt trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

Mục lục

 • Các phím tắt thường xuyên sử dụng trong Word
 • Điều hướng các ribbon với chỉ bàn phím
 • Thay đổi tiêu điểm bàn phím mà không sử dụng chuột.
 • Tài liệu tham khảo các lối tắt bàn phím cho Microsoft Word
 • Thanh Ngôn ngữ
 • Tham chiếu phím chức năng
 • Mục lục

  Các phím tắt thường xuyên sử dụng trong Word

  Bảng này liệt kê hầu hết những phím tắt thường sử dụng trong Microsoft Word.

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Đi đến “Cho tôi biết những gì bạn muốn làm” ALT+Q
  Mở CTRL+O
  Lưu CTRL+S
  Đóng CTRL+W
  Cắt CTRL+X
  Sao chép CTRL+C
  Dán CTRL+V
  Chọn tất cả CTRL+A
  Đậm CTRL+B
  Nghiêng CTRL+I
  Gạch chân CTRL+U
  Giảm cỡ phông xuống 1 điểm. CTRL+[
  Tăng cỡ phông lên 1 điểm. CTRL+]
  Văn bản căn giữa. CTRL+E
  Văn bản căn trái. CTRL+L
  Văn bản căn phải. CTRL+R
  Hủy bỏ Phím Esc
  Hoàn tác CTRL+Z
  Làm lại CTRL+Y
  Thu phóng ALT + W, Q, sau đó tab trong hộp thoại Zoom giá trị bạn muốn.

  Điều hướng các ribbon với chỉ bàn phím

  Phím truy cập là phím tắt đặc biệt cho phép bạn nhanh chóng sử dụng một lệnh bằng cách nhấn một vài phím, bất kể bạn đang ở đâu trong chương trình. Mỗi lệnh trong Word có thể được truy cập bằng cách sử dụng khóa truy cập. Bạn có thể nhận được hầu hết các lệnh bằng cách sử dụng tổ hợp phím 2-5.

  Để sử dụng khóa truy cập:

  1. Sử dụng bảng sau để chọn tab ribbon bạn muốn mở.
   Để thực hiện điều này Nhấn
   Mở tập tin trang để sử dụng giao diện Backstage. ALT+F
   Mở tab thiết kế để sử dụng chủ đề, màu sắc và hiệu ứng như trang biên giới. Alt+G
   Mở trang chủ tab để sử dụng lệnh định dạng phổ biến, phong cách đoạn, hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm. Alt+H
   Mở tab thư để quản lý công việc kết hợp thư, hoặc làm việc với phong bì và nhãn. ALT+M
   Mở tab chèn để chèn bảng, hình ảnh và hình dạng, tiêu đề, hoặc hộp văn bản. ALT+N
   Mở tab bố trí để làm việc với trang lợi nhuận, trang định hướng, thụt lề, và khoảng cách. ALT+P
   Mở “Tell me” hộp trên băng để nhập cụm từ tìm kiếm cho nội dung Trợ giúp. ALT + Q, sau đó nhập cụm từ tìm kiếm
   Mở tab xem xét để sử dụng kiểm tra chính tả, thiết lập hiệu đinh ngôn ngữ, hoặc để theo dõi và xem xét các thay đổi đối với tài liệu của bạn. ALT+R
   Mở tab tài liệu tham khảo để thêm một bảng của nội dung, chú thích, hoặc một bảng chú thích. ALT+S
   Mở tab xem để chọn một tài liệu xem hoặc chế độ, chẳng hạn như chế độ đọc hoặc phác thảo xem. Bạn cũng có thể đặt thu phóng phóng đại và quản lý nhiều cửa sổ tài liệu. ALT+W
  2. Nhấn xuống mũi tên để di chuyển vào các ribbon tab mà bạn đã chọn, và sau đó sử dụng phím mũi tên để di chuyển đến lệnh bạn muốn.
  3. Sử dụng TAB hoặc mũi tên phím để di chuyển đến lệnh khác nhau trong đó tab ribbon. Một số lệnh không thể được truy cập bằng một phím mũi tên.
  4. Để di chuyển giữa các nhóm trên một dải ruy băng, nhấn CTRL + RIGHT ARROW hoặc CTRL + mũi tên trái.
   • Nếu lệnh là một nút tiêu chuẩn, nhấn phím cách hoặc ENTER để khởi động một lệnh mà bạn muốn.
   • Nếu lệnh là một nút chia (có nghĩa là, một nút mở ra một menu tùy chọn bổ sung), hãy nhấn ALT + mũi tên xuống để di chuyển qua các tùy chọn và sau đó nhấn phím cách hoặc ENTER để chọn tùy chọn đó.

  Sử dụng các phím truy cập khi bạn có thể thấy các KeyTips

  Sử dụng các phím truy cập:

  1. Nhấn ALT.
  2. Bấm chữ Hiển thị trong hình vuông KeyTip xuất hiện trong lệnh băng bạn muốn sử dụng.

  Tùy thuộc vào bức thư mà bạn báo chí, bạn có thể hiển thị thêm KeyTips. Ví dụ, nếu bạn nhấn ALT + F, văn phòng hậu trường bắt đầu vào trang thông tin đó có một bộ khác nhau của KeyTips. Nếu bạn sau đó nhấn ALT một lần nữa, KeyTips cho điều hướng trên Trang này sẽ xuất hiện.

  Thay đổi tiêu điểm bàn phím mà không sử dụng chuột.

  Bảng sau liệt kê một số cách để di chuyển tiêu điểm bàn phím mà không cần sử dụng chuột.

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Chọn tab hiện hoạt trên ruy-băng và kích hoạt khóa truy nhập. ALT hoặc F10. Sử dụng các phím truy cập hoặc phím mũi tên để di chuyển sang một tab khác nhau.
  Di chuyển tập trung để lệnh trên băng. TAB hoặc SHIFT+TAB
  Di chuyển lên, xuống, sang trái hoặc sang phải tương ứng trong các mục trên ruy-băng. MŨI TÊN XUỐNG, MŨI TÊN LÊN, MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI
  Bung rộng hoặc thu gọn ruy-băng. CTRL+F1
  Hiển thị trình đơn phím tắt cho một khoản mục đã chọn. SHIFT+F10
  Di chuyển tiêu điểm đến một cửa sổ khác nhau của cửa sổ, chẳng hạn như định dạng hình ảnh ngăn, ngữ pháp ngăn hoặc ngăn lựa chọn. F6
  Di chuyển tiêu điểm đến mỗi lệnh trên ruy-băng, tiến hoặc lùi tương ứng. TAB hoặc SHIFT+TAB
  Kích hoạt một lệnh đã chọn hoặc kiểm soát trên băng. PHÍM CÁCH hoặc ENTER
  Mở một lựa chọn trình đơn hoặc bộ sưu tập trên băng. PHÍM CÁCH hoặc ENTER
  Kết thúc việc sửa giá trị của điều khiển trên ruy-băng và chuyển tiêu điểm trở về tài liệu. ENTER

  Tài liệu tham khảo các lối tắt bàn phím cho Microsoft Word

  Tạo và chỉnh sửa tài liệu

  Tạo, xem và lưu tài liệu

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Tạo tài liệu mới. CTRL+N
  Mở tài liệu. CTRL+O
  Đóng tài liệu. CTRL+W
  Tách cửa sổ tài liệu. ALT+CTRL+S
  Loại bỏ tách cửa sổ tài liệu. ALT+SHIFT+C hoặc ALT+CTRL+S
  Lưu tài liệu. CTRL+S

  Làm việc với nội dung Web

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Chèn siêu kết nối. CTRL+K
  Lùi về một trang. ALT+MŨI TÊN TRÁI
  Tiến lên một trang. ALT+MŨI TÊN PHẢI
  Làm mới. F9

  In và xem trước bản in của tài liệu

  Để thực hiện điều này Nhấn
  In tài liệu. CTRL+P
  Chuyển tới dạng xem trước bản in. ALT+CTRL+I
  Di chuyển quanh trang xem trước bản in khi phóng to. Phím mũi tên
  Di chuyển quanh trang xem trước bản in khi thu nhỏ. PAGE UP hoặc PAGE DOWN
  Chuyển đến trang xem trước bản in đầu tiên khi thu nhỏ. CTRL+HOME
  Chuyển đến trang xem trước bản in cuối cùng khi thu nhỏ. CTRL+END

  Kiểm tra chính tả và xem lại các thay đổi trong một tài liệu

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Chèn một bình luận (trong ngăn tác vụ sửa đổi). ALT + R, C
  Bật hoặc tắt theo dõi thay đổi. CTRL+SHIFT+E
  Đóng Ngăn Xem lại nếu nó đang mở. ALT+SHIFT+C
  Chọn xem lại thẻ trên băng. ALT + R, sau đó xuống mũi tên để di chuyển tới lệnh trên tab này.
  Chọn chính tả và ngữ pháp ALT + R, S

  Tìm, thay thế, và đi đến mục cụ thể trong tài liệu

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Mở hộp tìm kiếm trong ngăn dẫn hướng nhiệm vụ. CTRL+F
  Thay thế văn bản, định dạng cụ thể và các mục đặc biệt. CTRL+H
  Đi tới một trang, thẻ đánh dấu, cước chú, bảng, chú thích, đồ họa hoặc vị trí khác. CTRL+G
  Chuyển đổi giữa bốn vị trí mà bạn mới sửa gần nhất. ALT+CTRL+Z

  Di chuyển xung quanh trong một tài liệu bằng cách sử dụng bàn phím

  Để di chuyển Nhấn
  Sang trái một ký tự MŨI TÊN TRÁI
  Sang phải một ký tự MŨI TÊN PHẢI
  Sang trái một từ CTRL+MŨI TÊN TRÁI
  Sang phải một từ CTRL+MŨI TÊN PHẢI
  Lên trên một đoạn văn bản CTRL+MŨI TÊN LÊN
  Xuống dưới một đoạn văn bản CTRL+MŨI TÊN XUỐNG
  Sang trái một ô (trong bảng) SHIFT+TAB
  Sang phải một ô (trong bảng) TAB
  Lên trên một dòng MŨI TÊN LÊN
  Xuống dưới một dòng MŨI TÊN XUỐNG
  Đến cuối dòng END
  Đến đầu dòng HOME
  Đến trên cùng của cửa sổ. ALT+CTRL+PAGE UP
  Đến cuối cùng của cửa sổ. ALT+CTRL+PAGE DOWN
  Lên trên một màn hình (cuộn) PAGE UP
  Xuống dưới một màm hình (cuộn) PAGE DOWN
  Đến đầu trang kế tiếp CTRL+PAGE DOWN
  Đến đầu trang trước đó CTRL+PAGE UP
  Đến cuối tài liệu CTRL+END
  Đến đầu tài liệu CTRL+HOME
  Đến lần chỉnh sửa trước đó SHIFT+F5
  After opening a document, to the location you were working in when the document was last closed SHIFT+F5

  Chèn hoặc đánh dấu bảng nội dung, chú thích, và trích dẫn

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Đánh dấu một mục trong mục lục. ALT+SHIFT+O
  Đánh dấu một mục trong mục lục phân quyền (trích dẫn). ALT+SHIFT+I
  Đánh dấu một mục chỉ mục. ALT+SHIFT+X
  Chèn cước chú. ALT+CTRL+F
  Chèn chú thích cuối. ALT+CTRL+D
  Đi đến các cước chú tiếp theo (trong Word 2016). ALT + SHIFT + >
  Đi đến các cước chú trước đó (trong Word 2016). ALT + SHIFT + <
  Đi đến “Cho tôi biết những gì bạn muốn làm” và tra cứu thông minh (ở Word 2016). ALT+Q

  Làm việc với các tài liệu trong quan điểm khác nhau

  Từ cung cấp một số quan điểm khác nhau của một tài liệu. Mỗi lần xem làm cho nó dễ dàng hơn để làm công việc nhất định. Ví dụ: chế độ đọc cho phép bạn để trình bày hai trang tài liệu bên cạnh, và sử dụng một chuyển hướng mũi tên để di chuyển đến trang tiếp theo /

  Chuyển sang một góc nhìn khác của tài liệu

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Chuyển sang chế độ xem đọc ALT + W, F
  Chuyển sang dạng xem Bố trí In. ALT+CTRL+P
  Chuyển sang dạng xem Dàn bài. ALT+CTRL+O
  Chuyển sang dạng xem Bản thảo. ALT+CTRL+N

  Làm việc với các đề mục trong chế độ xem phác thảo

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Tăng cấp một đoạn văn bản. ALT+SHIFT+MŨI TÊN TRÁI
  Giảm cấp một đoạn văn bản. Phím ALT+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI
  Giảm cấp xuống thành văn bản nội dung. CTRL+SHIFT+N
  Chuyển đoạn văn bản đã chọn lên trên. Phím ALT+SHIFT+MŨI TÊN LÊN
  Chuyển đoạn văn bản đã chọn xuống dưới. Phím ALT+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG
  Bung rộng văn bản dưới một đề mục. ALT+SHIFT+DẤU CỘNG
  Thu gọn văn bản dưới một đề mục. ALT+SHIFT+DẤU TRỪ
  Bung rộng hoặc thu gọn tất cả văn bản hoặc đề mục. ALT+SHIFT+A
  Ẩn hoặc hiện định dạng ký tự. Phím gạch chéo (/) trên bàn phím số
  Hiện dòng thứ nhất của văn bản nội dung hoặc tất cả văn bản nội dung. ALT+SHIFT+L
  Hiện tất cả các đề mục có kiểu Đề mục 1. ALT+SHIFT+1
  Hiện tất cả các đề mục lên tới Đề mục n. ALT+SHIFT+n
  Chèn một ký tự tab. CTRL+TAB

  Điều hướng trong chế độ đọc xem

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Đi tới đầu tài liệu. HOME
  Đi tới cuối tài liệu. END
  Đi tới trang n. n, ENTER
  Thoát khỏi chế độ Đọc. ESC

  Sửa và di chuyển văn bản và đồ họa

  Chọn văn bản và đồ họa

  Chọn văn bản bằng cách nhấn giữ SHIFT và dùng phím mũi tên để di chuyển con trỏ.

  Mở rộng vùng chọn

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Bật chế độ mở rộng. F8
  Chọn ký tự gần nhất. F8, rồi nhấn MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI
  Tăng kích thước vùng chọn. F8 (nhấn một lần để chọn một từ, hai lần để chọn một câu, v.v.)
  Giảm kích thước vùng chọn. SHIFT+F8
  Tắt chế độ mở rộng. ESC
  Mở rộng vùng chọn thêm một ký tự sang phải. SHIFT+MŨI TÊN PHẢI
  Mở rộng vùng chọn thêm một ký tự sang trái. SHIFT+MŨI TÊN TRÁI
  Mở rộng vùng chọn đến cuối một từ. CTRL+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI
  Mở rộng vùng chọn đến đầu một từ. CTRL+SHIFT+MŨI TÊN TRÁI
  Mở rộng vùng chọn đến cuối một dòng. SHIFT+END
  Mở rộng vùng chọn đến đầu một dòng. SHIFT+HOME
  Mở rộng vùng chọn xuống dưới thêm một dòng. SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG
  Mở rộng vùng chọn lên trên thêm một dòng. SHIFT+MŨI TÊN LÊN
  Mở rộng vùng chọn đến cuối một đoạn văn bản. CTRL+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG
  Mở rộng vùng chọn đến đầu một đoạn văn bản. CTRL+SHIFT+MŨI TÊN LÊN
  Mở rộng vùng chọn xuống dưới thêm một màn hình. SHIFT+PAGE DOWN
  Mở rộng vùng chọn lên trên thêm một màn hình. SHIFT+PAGE UP
  Mở rộng vùng chọn đến đầu một tài liệu. CTRL+SHIFT+HOME
  Mở rộng vùng chọn đến cuối một tài liệu. CTRL+SHIFT+END
  Mở rộng vùng chọn đến cuối một cửa sổ. ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
  Mở rộng vùng chọn để bao gồm toàn bộ tài liệu. CTRL+A
  Chọn một khối văn bản dọc. CTRL+SHIFT+F8, rồi dùng các phím mũi tên; nhấn ESC để hủy chế độ chọn
  Mở rộng vùng chọn tới một vị trí cụ thể trong một tài liệu. F8+phím mũi tên; nhấn ESC để hủy chế độ chọn

  Xóa bỏ văn bản và đồ họa

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Xóa bỏ một ký tự bên trái. BACKSPACE
  Xóa bỏ một từ bên trái. CTRL+BACKSPACE
  Xóa bỏ một ký tự bên phải. DELETE
  Xóa bỏ một từ bên phải. CTRL+DELETE
  Cắt văn bản đã chọn vào Bảng tạm Office. CTRL+X
  Hoàn tác hành động cuối. CTRL+Z
  Cắt vào Spike. CTRL+F3

  Sao chép và di chuyển văn bản và đồ họa

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Mở Bảng tạm Office Nhấn ALT+H để chuyển tới tab Trang đầu, rồi nhấn F,O.
  Sao chép văn bản hoặc đồ họa đã chọn vào Bảng tạm Office. CTRL+C
  Cắt văn bản hoặc đồ họa đã chọn vào Bảng tạm Office. CTRL+X
  Dán mục đã dán hoặc nội dung thêm gần nhất từ Bảng tạm Office. CTRL+V
  Di chuyển văn bản hoặc đồ họa một lần. F2 (rồi di chuyển con trỏ và nhấn ENTER)
  Sao chép văn bản hoặc đồ họa một lần. SHIFT+F2 (rồi di chuyển con trỏ và nhấn ENTER)
  Khi văn bản hoặc đối tượng được chọn, mở hộp thoại Tạo Khối Dựng Mới. ALT+F3
  Khi khối dựng — ví dụ như đồ họa SmartArt — được chọn, hiển thị menu lối tắt gắn với nó. SHIFT+F10
  Cắt vào Spike. CTRL+F3
  Dán nộ dung Spike. CTRL+SHIFT+F3
  Sao chép đầu trang hoặc chân trang đã dùng trong phần trước đó của tài liệu. ALT+SHIFT+R

  Chỉnh sửa và điều hướng bảng

  Chọn văn bản và đồ họa trong bảng

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Chọn nội dung của ô kế tiếp. TAB
  Chọn nội dung của ô trước đó. SHIFT+TAB
  Mở rộng vùng chọn tới các ô liền kề. Nhấn giữ SHIFT và nhấn một phím mũi tên nhiều lần.
  Chọn một cột. Dùng các phím mũi tên để di chuyển tới ô trên cùng hoặc cuối cùng của cột, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhấn SHIFT+ALT+PAGE DOWN để chọn cột từ trên xuống dưới.
  • Nhấn SHIFT+ALT+PAGE UP để chọn cột từ dưới lên trên.
  Chọn một hàng toàn bộ Sử dụng phím mũi tên để di chuyển đến cuối dòng là một trong hai đầu tiên tế bào (tận cùng bên trái) ở dòng hoặc tế bào cuối (bìa phải) trong dòng.

  • Từ tế bào đầu tiên trong dòng, nhấn SHIFT + ALT + END để chọn hàng từ trái sang phải.
  • Từ tế bào cuối cùng trong dòng, nhấn SHIFT + ALT + HOME để chọn hàng từ phải sang trái.
  Mở rộng một vùng chọn (hoặc khối). CTRL+SHIFT+F8, rồi dùng các phím mũi tên; nhấn ESC để hủy chế độ chọn
  Chọn toàn bộ một bảng. ALT+5 trên bàn phím số (với phím NUM LOCK tắt)

  Di chuyển trong bảng

  Để di chuyển Nhấn
  Tới ô kế tiếp trong hàng TAB
  Tới ô trước đó trong hàng SHIFT+TAB
  Tới ô đầu tiên trong hàng ALT+HOME
  Tới ô cuối cùng trong hàng ALT+END
  Tới ô đầu tiên trong cột ALT+PAGE UP
  Tới ô cuối cùng trong cột ALT+PAGE DOWN
  Tới hàng trước đó MŨI TÊN LÊN
  Tới hàng kế tiếp MŨI TÊN XUỐNG
  Lên một hàng ALT+SHIFT+MŨI TÊN LÊN
  Xuống một hàng ALT+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

  Chèn đoạn văn bản và ký tự tab vào bảng

  Để chèn Nhấn
  Đoạn văn bản mới vào một ô ENTER
  Ký tự tab vào một ô CTRL+TAB

  Định dạng ký tự và đoạn văn

  Định dạng ký tự

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Mở hộp thoại Phông để thay đổi định dạng của ký tự. CTRL+D
  Thay đổi thành chữ hoa hoặc chữ thường. SHIFT+F3
  Định dạng tất cả các chữ là chữ hoa. CTRL+SHIFT+A
  Áp dụng định dạng đậm. CTRL+B
  Áp dụng gạch chân. CTRL+U
  Gạch chân các từ nhưng không gạch chân khoảng trống. CTRL+SHIFT+W
  Gạch chân đúp văn bản. CTRL+SHIFT+D
  Áp dụng định dạng văn bản ẩn. CTRL+SHIFT+H
  Áp dụng định dạng nghiêng. CTRL+I
  Định dạng các chữ là chữ hoa nhỏ. CTRL+SHIFT+K
  Áp dụng định dạng chỉ số dưới (tự động dãn cách). CTRL+DẤU BẰNG
  Áp dụng định dạng chỉ số trên (tự động dãn cách). CTRL+SHIFT+DẤU CỘNG
  Loại bỏ định dạng ký tự thủ công. CTRL+PHÍM CÁCH
  Thay đổi vùng chọn thành phông Ký hiệu. CTRL+SHIFT+Q

  Thay đổi hoặc chỉnh lại kích cỡ phông chữ

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Mở hộp thoại Phông để thay đổi phông. CTRL+SHIFT+F
  Tăng cỡ phông. CTRL+SHIFT+>
  Giảm cỡ phông. CTRL+SHIFT+<
  Tăng cỡ phông lên 1 điểm. CTRL+]
  Giảm cỡ phông xuống 1 điểm. CTRL+[

  Sao chép định dạng

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Sao chép định dạng từ văn bản. CTRL+SHIFT+C
  Áp dụng định dạng đã sao chép vào văn bản. CTRL+SHIFT+V

  Thay đổi căn chỉnh văn bản

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Chuyển đổi đoạn văn bản giữa chế độ căn giữa và căn trái. CTRL+E
  Chuyển đổi đoạn văn bản giữa chế độ căn đều và căn trái. CTRL+J
  Chuyển đổi đoạn văn bản giữa chế độ căn phải và căn trái. CTRL+R
  Căn trái một đoạn văn. CTRL+L
  Thụt lề đoạn từ bên trái. CTRL+M
  Loại bỏ thụt lề đoạn từ bên trái. CTRL+SHIFT+M
  Tạo nhô lề. CTRL+T
  Giảm nhô lề. CTRL+SHIFT+T
  Loại bỏ định dạng đoạn văn bản. CTRL+Q

  Sao chép và xem lại văn bản định dạng

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Hiển thị các ký tự không in ra. CTRL+SHIFT+* (dấu sao trên bàn phím số không có tác dụng)
  Xem lại định dạng văn bản. SHIFT+F1 (rồi bấm vào văn bản có định dạng mà bạn muốn xem lại)
  Sao chép định dạng. CTRL+SHIFT+C
  Dán định dạng. CTRL+SHIFT+V

  Thiết lập khoảng cách dòng

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Dòng dãn cách đơn. CTRL+1
  Dòng dãn cách kép. CTRL+2
  Đặt dãn cách 1,5 dòng. CTRL+5
  Thêm hoặc loại bỏ một dãn cách dòng ở trước đoạn văn bản. CTRL+0 (số không)

  Áp dụng phong cách cho đoạn văn

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Mở ngăn tác vụ Áp dụng Kiểu. CTRL+SHIFT+S
  Mở ngăn tác vụ Kiểu. ALT+CTRL+SHIFT+S
  Khởi động Tự Định dạng. ALT+CTRL+K
  Áp dụng kiểu Thường. CTRL+SHIFT+N
  Áp dụng kiểu Đề mục 1. ALT+CTRL+1
  Áp dụng kiểu Đề mục 2. ALT+CTRL+2
  Áp dụng kiểu Đề mục 3. ALT+CTRL+3

  Để đóng ngăn tác vụ phong cách

  1. Nếu ngăn tác vụ Kiểu không được chọn, hãy nhấn F6 để chọn nó.
  2. Nhấn CTRL+PHÍM CÁCH.
  3. Dùng các phím mũi tên để chọn Đóng, rồi nhấn ENTER.

  Chèn ký tự đặc biệt

  Để chèn ký tự này Nhấn
  Một trường CTRL+F9
  Dấu ngắt dòng SHIFT+ENTER
  Dấu ngắt trang CTRL+ENTER
  Dấu ngắt cột CTRL+SHIFT+ENTER
  Dấu gạch em ALT+CTRL+MINUS SIGN
  Dấu gạch en CTRL+DẤU TRỪ
  Dấu gạch nối tùy chỉnh CTRL+DẤU NỐI
  Dấu gạch nối không ngắt CTRL+SHIFT+DẤU NỐI
  Một khoảng trống không ngắt CTRL+SHIFT+PHÍM CÁCH
  Ký hiệu bản quyền ALT+CTRL+C
  Ký hiệu thương hiệu đã đăng ký ALT+CTRL+R
  Ký hiệu thương hiệu ALT+CTRL+T
  Dấu chấm lửng ALT+CTRL+DẤU CHẤM
  Dấu mở trích dẫn đơn CTRL+`(dấu nháy đơn), `(dấu nháy đơn)
  Dấu nháy đóng CTRL+’ (dấu nháy đơn), ‘ (dấu nháy đơn)
  Dấu nháy kép CTRL+` (dấu nháy đơn), SHIFT+’ (dấu nháy đơn)
  Dấu nháy kép CTRL+’ (dấu nháy đơn), SHIFT+’ (dấu nháy đơn)
  Một nhập mục Văn bản Tự động ENTER (sau khi bạn nhập một vài ký tự đầu tiên của tên nhập mục Văn bản Tự động và khi Mẹo Màn hình xuất hiện)

  Chèn ký tự bằng cách dùng mã ký tự

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Chèn ký tự Unicode của mã ký tự Unicode (thập lục phân) đã xác định. Ví dụ, để chèn ký hiệu tiền tệ Euro (Ký hiệu tiền tệ Euro), hãy nhập 20AC, rồi nhấn giữ ALT và nhấn X. Mã ký tự, ALT+X
  Tìm mã ký tự Unicode của ký tự đã chọn ALT+X
  Chèn ký tự ANSI của mã ký tự ANSI (thập phân) đã xác định. Ví dụ, để chèn ký hiệu tiền tệ Euro, hãy nhấn giữ ALT và nhấn 0128 trên bàn phím số. ALT+mã ký tự (trên bàn phím số)

  Chèn và sửa đối tượng

  Chèn đối tượng

  1. Nhấn ALT, N, J, rồi nhấn J để mở hộp thoại Đối tượng.
  2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây.
   • Nhấn MŨI TÊN XUỐNG để chọn một kiểu đối tượng, rồi nhấn ENTER để tạo đối tượng.
   • Nhấn CTRL+TAB để chuyển đến tab Tạo từ Tệp, nhấn TAB, rồi nhập tên tệp của đối tượng bạn muốn chèn hoặc duyệt đến tệp đó.

  Sửa đối tượng

  1. Đặt con trỏ ở bên trái đối tượng trong tài liệu của bạn, chọn đối tượng bằng cách nhấn SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.
  2. Nhấn SHIFT+F10.
  3. Nhấn TAB để đi tới Tên Đối tượng, nhấn ENTER, rồi nhấn ENTER một lần nữa.

  Chèn đồ họa SmartArt

  1. Nhấn và thả ALT, N, rồi nhấn M để chọn SmartArt.
  2. Nhấn phím mũi tên để chọn kiểu đồ họa bạn muốn.
  3. Nhấn TAB, rồi nhấn phím mũi tên để chọn đồ họa mà bạn muốn chèn.
  4. Nhấn ENTER.

  Chèn WordArt

  1. Nhấn và thả ALT, N, rồi nhấn W để chọn WordArt.
  2. Nhấn phím mũi tên để chọn kiểu WordArt bạn muốn, rồi nhấn ENTER.
  3. Nhập văn bản bạn muốn.
  4. Nhấn ESC để chọn đối tượng WordArt rồi dùng phím mũi tên để di chuyển đối tượng.
  5. Nhấn ESC một lần nữa để trở về tài liệu.

  Phối thư và các trường

  Ghi chú  Bạn phải nhấn ALT + M, hoặc bấm vào thư, sử dụng các phím tắt bàn phím.

  Thực hiện phối thư

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Xem trước phối thư. ALT+SHIFT+K
  Phối một tài liệu. ALT+SHIFT+N
  In tài liệu đã phối. ALT+SHIFT+M
  Sửa tài liệu dữ liệu phối thư. ALT+SHIFT+E
  Chèn một trường phối. ALT+SHIFT+F

  Làm việc với các trường

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Chèn trường NGÀY. ALT+SHIFT+D
  Chèn trường LISTNUM. ALT+CTRL+L
  Chèn trường TRANG. ALT+SHIFT+P
  Chèn trường THỜI GIAN. ALT+SHIFT+T
  Chèn một trường trống. CTRL+F9
  Cập nhật thông tin nối kết trong tài liệu nguồn Microsoft Word. CTRL+SHIFT+F7
  Cập nhật các trường đã chọn. F9
  Hủy nối kết một trường. CTRL+SHIFT+F9
  Chuyển đổi giữa mã trường đã chọn và kết quả của nó. SHIFT+F9
  Chuyển đổi giữa tất cả các mã trường và kết quả của chúng. ALT+F9
  Chạy GOTOBUTTON hoặc MACROBUTTON từ trường hiển thị các kết quả trường. ALT+SHIFT+F9
  Đi tới trường kế tiếp. F11
  Đi tới trường trước đó. SHIFT+F11
  Khóa một trường. CTRL+F11
  Mở khóa một trường. CTRL+SHIFT+F11

  Thanh Ngôn ngữ

  Thiết lập hiệu đinh ngôn ngữ

  Mỗi tài liệu có một ngôn ngữ mặc định, thường là cùng một ngôn ngữ mặc định là hệ điều hành máy tính của bạn. Nhưng nếu tài liệu của bạn cũng chứa từ hoặc cụm từ trong ngôn ngữ khác, nó là một ý tưởng tốt để cài ngôn ngữ hiệu đinh cho những từ đó. Điều này không chỉ làm cho nó có thể kiểm tra chính tả và ngữ pháp cho những cụm từ, nó làm cho nó có thể cho các công nghệ trôï giuùp như đọc màn hình để xử lý chúng.

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Mở hộp thoại Thiết lập ngôn ngữ hiệu đinh ALT + R, U, L
  Xem xét danh sách cách ngôn ngữ MŨI TÊN XUỐNG
  Thiết lập mặc định ngôn ngữ ALT + R, L

  Bật cách nhập đông á biên tập

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Bật hoặc tắt Trình soạn Phương pháp Nhập liệu (IME) Tiếng Nhật trên bàn phím 101. ALT+~
  Bật Triều tiên đầu vào phương pháp biên tập viên (IME) 101 bàn phím bật hoặc tắt ALT Phải
  Bật Trung Quốc đầu vào phương pháp biên tập viên (IME) 101 bàn phím baät hoaëc Taét. CTRL+PHÍM CÁCH

  Tham chiếu phím chức năng

  Hàm chức năng

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Nhận Trợ giúp hoặc ghé thăm Office.com. F1
  Di chuyển văn bản hoặc đồ họa. F2
  Lặp lại hành động sau cùng. F4
  Chọn lệnh Đi Tới (tab Trang Đầu). F5
  Đi tới khung hoặc ngăn kế tiếp. F6
  Chọn lệnh Chính tả (tab Xem lại). Phím F7
  Mở rộng vùng chọn. F8
  Cập nhật các trường đã chọn. F9
  Hiện Mẹo Phím tắt. F10
  Đi tới trường kế tiếp. F11
  Chọn lệnh Lưu Như. F12

  Phím SHIFT + chức năng

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Khởi động Trợ giúp phù hợp với ngữ cảnh hoặc hiển thị định dạng. SHIFT+F1
  Sao chép văn bản. SHIFT+F2
  Thay đổi thành chữ hoa hoặc chữ thường. SHIFT+F3
  Lặp lại hành động Tìm hoặc Đi Tới. SHIFT+F4
  Chuyển đến thay đổi cuối cùng. SHIFT+F5
  Đi tới khung hoặc ngăn trước đó (sau khi nhấn F6). SHIFT+F6
  Chọn lệnh Từ điển đồng nghĩa (tab Xem lại, nhóm Soát lỗi). SHIFT+F7
  Giảm kích thước vùng chọn. SHIFT+F8
  Chuyển đổi giữa mã trường và kết quả của nó. SHIFT+F9
  Hiển thị menu lối tắt. SHIFT+F10
  Đi tới trường trước đó. SHIFT+F11
  Chọn lệnh Lưu. SHIFT+F12

  Phím CTRL + chức năng

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Bung rộng hoặc thu gọn ruy-băng. CTRL+F1
  Chọn lệnh Xem trước Bản in. CTRL+F2
  Cắt vào Spike. CTRL+F3
  Đóng cửa sổ. CTRL+F4
  Đi tới cửa sổ kế tiếp. CTRL+F6
  Chèn một trường trống. CTRL+F9
  Phóng to cửa sổ tài liệu. CTRL+F10
  Khóa một trường. CTRL+F11
  Chọn lệnh Mở. CTRL+F12

  Phím CTRL + SHIFT + chức năng

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Chèn nội dung của Spike. CTRL+SHIFT+F3
  Sửa thẻ đánh dấu. CTRL+SHIFT+F5
  Đi tới cửa sổ trước đó. CTRL+SHIFT+F6
  Cập nhật thông tin nối kết trong tài liệu nguồn Word 2013. CTRL+SHIFT+F7
  Mở rộng một vùng chọn hoặc khối. CTRL+SHIFT+F8, rồi nhấn phím mũi tên
  Hủy nối kết một trường. CTRL+SHIFT+F9
  Mở khóa một trường. CTRL+SHIFT+F11
  Chọn lệnh In. CTRL+SHIFT+F12

  Phím ALT + chức năng

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Đi tới trường kế tiếp. ALT+F1
  Tạo Khối Dựng mới. ALT+F3
  Hãy thoát Word 2013. ALT+F4
  Khôi phục kích thước cửa sổ chương trình. ALT+F5
  Di chuyển từ hộp thoại mở lùi về mẫu tài liệu, dành cho những hộp thoại hỗ trợ hành vi này. ALT+F6
  Tìm lỗi chính tả hoặc lỗi ngữ pháp tiếp theo. ALT+F7
  Chạy macro. ALT+F8
  Chuyển đổi giữa tất cả các mã trường và kết quả của chúng. ALT+F9
  Hiển thị ngăn tác vụ Vùng chọn và Khả năng hiển thị. ALT+F10
  Hiển thị mã Microsoft Visual Basic. ALT+F11

  Phím ALT + SHIFT + chức năng

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Đi tới trường trước đó. ALT+SHIFT+F1
  Chọn lệnh Lưu. ALT+SHIFT+F2
  Hiển thị ngăn tác vụ Nghiên cứu. ALT+SHIFT+F7
  Chạy GOTOBUTTON hoặc MACROBUTTON từ trường hiển thị các kết quả trường. ALT+SHIFT+F9
  Hiển thị menu hoặc thông báo cho một hành động sẵn dùng. ALT+SHIFT+F10
  Chọn nút Mục Lục trong bộ chứa Mục Lục khi bộ chứa này hiện hoạt. ALT+SHIFT+F12

  Phím CTRL + ALT + chức năng

  Để thực hiện điều này Nhấn
  Hiển thị Thông tin Hệ thống Microsoft. CTRL+ALT+F1
  Chọn lệnh Mở. CTRL+ALT+F2