Tải Luận văn – Các phương pháp làm mát động cơ thế hệ mới

Các phương pháp làm mát động cơ thế hệ mới

Nội Dung:
Chương 1: Tổng Quan Về Hệ Thống Làm Mát
1.1. Nhiệm vụ và phân loại
1.2. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống làm mát
1.2.1. Nguyên lý cơ bản
1.2.2. Các bộ phận cấu thành làm mát hệ thống động cơ
Chương 2. Các Phương Pháp Làm Mát Động Cơ Thế Hệ Mới
2.1. Làm mát bằng gió
2.2. Làm mát bằng nước
2.2.1. Cấu tạo của hệ thống làm mát bằng nước
2.2.2. Nguyên lý làm việc
2.3. Hệ thống làm mát bằng dung dịch tích hợp
2.3.1. Cơ chế tuần hoàn của dung dịch làm mát
2.3.2. Ưu điểm vốn có của động cơ làm mát bằng dung dịch
2.4. Làm mát bằng nhớt
2.5. Chất làm mát động cơ đa năng

Download Tài liệu : PDF