Các trường đại học công bố điểm chuẩn xét học bạ năm 2022

Các trường đại học công bố điểm chuẩn xét học bạ năm 2022

Mục lục

 • Trường Đại học Việt Đức
 • Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
 • Trường Đại học Cần Thơ
 • Trường Đại học Đông Á.
 • Trường Đại học Tôn Đức Thăng
 • Trường Đại học Đông Tháp
 • Trường Đại học Luật – Đại học Huế
 • Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
 • Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế
 • Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế
 • Trường Đại học Sư phạm — Đại học Huế
 • Trường Đại học Khoa học — Đại học Huế
 • Trường Du lịch — Đại học Huế
 • Trường Đại học Giao thông Vận tải
 • Trường Đại học Thủy lợi
 • Trường Đại học Kiên Giang
 • Học viện Cán bộ TPHCM
 • Trường Đại học Cửu Long
 • Trường Đại học Điện lực
 • Trường Đại học Phenikaa
 • Trường Đại học Quốc tê Miền Đông
 • Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
 • Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 • Học viện Hàng không Việt Nam
 • Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM
 • Trường Đại học Bách khoa — Đại học Đà Năng.
 • Trường Đại học Kinh Tề – Đại học Đà Nẵng
 • Trường Đại học Đại Nam.
 • Trường Đại học Hoa Sen
 • Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
 • Trường Đại học Hạ Long
 • Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
 • Trường Đại học Quy Nhơn
 • Trường Đại học Văn Lang
 • Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM
 • Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
 • Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
 • Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
 • Trường Đại học Sư phạm Kỳ thuật – Đại học Đà Nẵng
 • Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng
 • Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Đại học Thủ Dầu Một
 • Trường Đại học Mở TPHCM
 • Trường Đại học Thủ Dâu Một
 • Trường Đại học Công nghiệp TPHCM
 • Trường Đại học Luật Hà Nội
 • Học viện Ngân hàng
 • Dưới đây là danh sách các trường đại học, cao đẳng xét tuyển học bạ công bố điểm chuẩn 2022 và các tính điểm xét học bạ của các trường đại học ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Huế,…và các tỉnh trên cả nước.

  Xem thêm:

  Mục lục

  Trường Đại học Việt Đức

  – Điểm chuẩn dao động từ:  7-8 điểm.

  Cách tính điểm:

  Điểm xét tuyển học bạ được tính trên điểm trung bình 6 môn theo thang điểm 10.

  Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội

  – Điểm chuẩn dao động từ: 19-21 điểm.

  Cách tính điểm:

  – Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn trong tô hợp đăng ký xét tuyển. (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định.

  Đợt xét tuyển: 1, 2

  Trường Đại học Cần Thơ

  Điểm chuẩn dao động từ: 19.5-29.25 điểm.

  Cách tính điểm:

  Điểm xét tuyển bằng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điêm ưu tiên khu vực, đối tượng và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân

  Trường Đại học Đông Á.

  • Điểm chuẩn xét kết quả học tập 3 năm THPT (học kỳ) dao động từ 18-24 điểm.
  • Điểm chuẩn xét kết quả học tập 3 học kỳ dao động từ 18-24 điểm.
  • Điểm chuẩn xét kết quả môn học lớp 12 dao động từ 18-24 điểm.
  • Điểm chuẩn xét kết quả học tập lớp 12 dao động từ 6-8 điểm.

  Đợt xét tuyển: 1

  Trường Đại học Tôn Đức Thăng

  – Điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh đại học năm 2022, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) và 1 trong 3 môn: Toán, Văn, Anh nhân đôi.

  – Điểm dao động từ 27- 37.5 điểm.

  Trường Đại học Đông Tháp

  Điểm trúng tuyển học bạ đao động từ 19-27 điểm.

  Trường Đại học Luật – Đại học Huế

  Điểm trúng sơ tuyển 2 ngành Luật và Luật Kinh tế là 20 điểm. (thang điểm 30)

  Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

  Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 18-27.5 điểm

  Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế

  Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 18-25 điểm.

  Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế

  Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 18-22 điểm.

  Trường Đại học Sư phạm — Đại học Huế

  Điểm trúng sơ tuyền dao động từ 19-27 điểm.

  Trường Đại học Khoa học — Đại học Huế

  Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 18-21.5 điểm.

  Trường Du lịch — Đại học Huế

  Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 19-26 điểm.

  Trường Đại học Giao thông Vận tải

  Điểm đủ điều kiện trúng tuyên dao động từ 19.12- 28.37.

  Trường Đại học Thủy lợi

  Điểm đủ kiện trúng tuyển dao động từ 19.03 – 26.5 điểm.

  Trường Đại học Kiên Giang

  Điểm chuẩn dao động từ 15-24 điểm.

  Học viện Cán bộ TPHCM

  Điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ dao động từ 21.15-26.3.

  Trường Đại học Cửu Long

  Điểm chuẩn là học lực cả lớp 12 xếp loại khá hoặc loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.

  Riêng ngành Dược học từ 8.0 trở lên.

  Trường Đại học Điện lực

  Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển vào trường Đại học Điện lực năm 2022 dao động từ 18 đến 26 điểm.

  Trường Đại học Phenikaa

  Điểm đủ điều kiện trúng tuyển dao động từ 22 đên 27 điểm.

  Trường Đại học Quốc tê Miền Đông

  Điểm chuẩn trúng tuyển (chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) các ngành là 18 điểm, riêng ngành Điều dưỡng là 19.5 điểm.

  Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

  Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét học bạ THPT năm 2022 của các
  ngành là 18 điểm. Riêng ngành Điều dưỡng là 19,5 điểm; ngành Dược học là 24 điểm.

  Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

  Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 đợt I theo phương thức 2 – xét tuyển kết quả học tập bậc THPT (học bạ) là 18 điểm, trừ một số ngành chờ kết quả môn vẽ Mỹ thuật.

  Học viện Hàng không Việt Nam

  Điểm chuẩn học bạ năm 2022 của trường cao nhất 27 điểm.

  Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM

  Điểm chuẩn các ngành là 21 điểm, riêng ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là 23 điểm.

  Trường Đại học Bách khoa — Đại học Đà Năng.

  Điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét học bạ THPT năm 2022 dao động từ 17.48 điểm đến
  28.75 điểm

  Trường Đại học Kinh Tề – Đại học Đà Nẵng

  Điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ THPT dao động từ 25.5 điểm đến 28 điểm.

  Trường Đại học Đại Nam.

  Điểm đủ điêu kiện trúng tuyển đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét kết quả học tập lớp 12 THPT dao động từ 18
  đến 24 điểm.

  Trường Đại học Hoa Sen

  Điểm trúng tuyển theo học bạ THPT là 6 điểm.

  Cách tính điểm:

  Điểm trúng tuyển là điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12; điểm trung bình cộng (03) ba môn trong tô hợp môn và điểm ưu tiên (nếu có)

  Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

  Điểm đủ điều kiện trúng tuyển tô hợp C00 dao động từ 22 đến 30 điểm; tổ hợp D01 và A00 dao đông từ 21 đến 37 điểm.

  Ngành Ngôn ngữ Anh và Du lịch Hướng dẫn du lịch quốc tế — thang điểm 40

  Trường Đại học Hạ Long

  Điểm trúng tuyên theo phương thức xét học bạ năm 2022 dao động từ 18 đến 24 điểm.

  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

  Điểm trúng tuyên của các ngành là 19 điểm. Riêng ngành Quản lý dự án xây dựng là 23,5 điểm.

  Xét tuyển bằng kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT

  Trường Đại học Quy Nhơn

  Điểm chuẩn phương thức xét học bạ thấp nhất

  Trường Đại học Văn Lang

  Mức điểm chuẩn của Trường Đại học Văn Lang dao động từ 18 đến 24 điểm

  Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM

  – Điểm chuẩn học bạ cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12 dao động từ 20 đến 27 điểm.

  – Điểm chuẩn học bạ cả năm lớp 12 dao động từ 20 đến 27,5.

  Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

  Điểm chuẩn phương thức xét tuyển học bạ kết hợp của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải dao động từ 19 đến 28.5 điểm.

  Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

  Điểm chuẩn học bạ dao động từ 17.48 đến 28.75 điểm

  Xét tuyển đợt: 1

  Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

  Điểm chuẩn học bạ dao động từ 25.1 đến 28.50 điểm

  Xét tuyển đợt: 1

  Trường Đại học Sư phạm Kỳ thuật – Đại học Đà Nẵng

  Điểm chuẩn dao động từ 16.77 đến 27.35 điểm.

  Xét tuyển đợt: 1

  Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng

  Điểm chuẩn dao động từ 24 đền 25 điểm.

  Xét tuyển đợt: 1

  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

  Điêm chuẩn 8 ngành là 15 điểm.

  Xét tuyển đợt: 1

  Trường Đại học Thủ Dầu Một

  Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2022 dao động từ 15 đến 28.5 điểm.

  Trường Đại học Mở TPHCM

  Điểm chuẩn dao động từ 18 đến 26.5 điểm.

  Trường Đại học Thủ Dâu Một

  Điểm chuẩn học bạ dao động từ 15 đến 28.5 điểm.

  Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

  Điểm chuẩn học bạ dao động từ 23 đến 28,50 điểm.

  Trường Đại học Luật Hà Nội

  Điểm chuẩn dao 21 đến 29.52 điểm.

  Học viện Ngân hàng

  Điểm chuẩn đao động từ 26 đền 28.25 điểm.