Tìm kiếm tài liệu

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện Online

Để đóng tiền gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện online bạn truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc Gia trực trực tuyến tại: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-bhxh-bhyt.html và làm theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Đăng ký Tài khoản trên Cổng dịch vụ Công quốc gia (ai đã có tài khoản thì có thể bỏ qua bước này).

Bước 2: Chọn “Thanh toán trực tuyến” , Chọn “Đóng BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình”.

Bước 3: Chọn “Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình”

Bước 4: Nhập thông tin “Mã thẻ BHYT”,lựa chọn số tháng mà bạn muốn gia hạn và ấn “Tra cứu”.

Lưu ý, mã thẻ BHYT phải là mã thẻ của người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, có 2 ký tự đầu là “GD”.

Bước 5: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin thanh toán như hình bên dưới; trong đó đặc biệt lưu ý số tiền + thông tin về thời gian gia hạn.

Kế tiếp, bạn lựa chọn Ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH (bạn nên chọn ngân hàng cùng với ngân hàng bạn mở tài khoản để tránh phải trả phí chuyển tiền liên ngân hàng nếu có). Tiếp đó, bạn bấm nút “Thanh toán”.

Bước 6: Khi click vào nút “Thanh toán” ở bước trên, màn hình Payment Platform sẽ hiển thị để bạn lựa chọn Ngân hàng hoặc trung gian thanh toán bạn có tài khoản.

Ví dụ tôi chọn thanh toán qua Momo.

Bước 7: Tiến hành quét mã thanh toán trên Momo.

Bước 8: Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ điều hướng quay trở lại giao diện của Cổng DVC Quốc gia với thông báo “Thanh toán thành công”.

Như vậy bạn đã gia hạn thẻ BHYT thành công!

Quý Nguyễn