Cách xét thăng hạng chức danh giáo viên 2022 theo Thông tư số 34/2021

Cách xét thăng hạng chức danh giáo viên 2022 theo Thông tư số 34/2021

Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15.1.2022 với nhiều điểm mới quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp.

Theo quy định mới, tiêu chuẩn và điều kiện thăng hạng giáo viên đã được quy định chung cho cả trường hợp thi và đăng ký xét thăng hạng tại Điều 3 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT. Trước đây, các nội dung này được quy định tại Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT.

Điểm đáng chú ý là thông tư mới đã giảm thời gian xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khoản 2 Điều 3 Thông tư 34 quy định để được thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên phải được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Như vậy, so với quy định trước đây tại các Thông tư 20, Thông tư 28 năm 2017, quy định mới đã giảm thời gian này  từ 3 năm xuống chỉ còn 31 năm liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng.

Tuy nhiên, điều kiện thăng hạng giáo viên được bổ sung thêm yêu cầu: “Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận.

Về nội dung, hình thức xét áp dụng chung cho tất cả các cấp học, Thông tư mới quy định áp dụng chung cho tất cả các cấp học, không quy định riêng với từng cấp học như trước đây tại Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT.

Cụ thể, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng II lên giáo viên hạng I được thực hiện thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng và kiểm tra, sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I của mỗi cấp học.

Giáo viên hạng II dự xét thăng hạng lên giáo viên hạng I được tham dự kiểm tra, sát hạch khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm theo thang điểm quy định tại Điều 6 Thông tư này. Việc kiểm tra, sát hạch được thực hiện bằng hình thức làm bài trắc nghiệm hoặc phỏng vấn.

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II được thực hiện thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của mỗi cấp học.

Một điểm mới khác là thay đổi về điểm chấm hồ sơ xét thăng hạng. Hồ sơ xét thăng hạng được chấm theo thang điểm 100, không làm tròn số khi cộng các điểm thành phần, cụ thể: Điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 20 điểm; Điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 80 điểm.

Hướng dẫn minh chứng và chấm điểm các nhóm tiêu chí được quy định tại phụ lục kèm theo thông tư này.

So với quy định tại thông tư cũ, điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ được tăng từ 75 lên 80 điểm.

Đồng thời, không còn chấm điểm nhóm tiêu chí đánh giá về khả năng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên ở hạng đề nghị xét.

Ngoài ra, theo quy định tại thông tư mới, giáo viên sẽ không được cộng điểm tăng thêm khi tính điểm xét hồ sơ. Trước đây, ngoài các tiêu chí chấm điểm hồ sơ như trên, giáo viên còn được cộng điểm tăng thêm nếu thuộc một trong các trường hợp: Có trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định của hạng; có thành tích được tặng bằng khen từ cấp tỉnh, Bộ trở lên.