Download sách Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Quản Lý Sự Thay Đổi Và Chuyển Tiếp Ebook PDF

Download sách Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Quản Lý Sự Thay Đổi Và Chuyển Tiếp Ebook PDF

Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Quản Lý Sự Thay Đổi Và Chuyển Tiếp
Tác Giả: Harvard Business

Cuốn sách tổng hợp những thông tin cần thiết về việc quản lý sự thay đổi trong các tổ chức. Từ những tình huống thực tế, bạn sẽ phát triển khả năng nhận biết và đối phó với những thay đổi luôn diễn ra:

– Những hình thức thay đổi và cách tiếp cận chúng
– Giải quyết những biến động do thay đổi gây ra
– Cách động viên và khuyến khích mọi người vượt qua giai đoạn thay đổi
– Những sai lầm nên tránh trong quá trình thực hiện thay đổi
– Các yếu tố xã hội và con người liên quan đến thay đổi

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF

Xem thêm sách :
Sách Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Kỹ Năng Thương Lượng
Sách Giải Pháp KEYNES
Sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 13: Nâng Cao Chỉ Số IQ Tài Chính