Download sách Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Quản Lý Thời Gian Ebook PDF

Download sách Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Quản Lý Thời Gian Ebook PDF

Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Quản Lý Thời Gian
Tác Giả: Harvard Business

Việc sử dụng thời gian hiệu quả là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của người quản lý. Quyển Quản lý Thời gian sẽ trình này những vấn đề quan trọng và thiết yếu về việc quản lý thời gian:
– Xác định và lập mức độ ưu tiên cho từng mục tiêu công việc
– Xây dựng lịch trình làm việc và loại bỏ “những kẻ đánh cắp” thời gian
– Giao phó công việc hiệu quả cho nhân viên
– Duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống…

Thực hiện tốt việc quản lý thời gian sẽ giúp bạn tăng tính hiệu quả và năng suất làm việc của bạn cũng như của cả tổ chức. Bạn sẽ biết cách cân bằng những chiến lược, mục tiêu của công việc với những ưu tiên, mong muốn, sở thích của cá nhân để có một cuộc sống hài hòa và trọn vẹn.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF

Xem thêm sách :
Sách Thuật Quản Lý Thời Gian
Sách Quản Lý Nghiệp
Sách Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên