Download sách Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Quản Lý Tính Sáng Tạo Và Đổi Mới Ebook PDF

Download sách Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Quản Lý Tính Sáng Tạo Và Đổi Mới Ebook PDF

Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Quản Lý Tính Sáng Tạo Và Đổi Mới
Tác Giả: Harvard Business

Đây là bộ sách đúc kết những giải pháp kinh doanh hiệu quả và thực tiễn nhất cùng những kinh nghiệm quý báu, thiết thực cập nhật về mọi mặt trong quản lý, kinh doanbh của trường đại học danh tiếng nhất thế giới về bề dày trên 370 năm thành lập. Cuốn sách cung cấp những hướng dẫn cơ bản để một nhà quản lý, biết cách xây dựng cơ cấu hoạt động nhằm phát huy tối đa khả năng sáng tạo và tư duy đổi mới của mọi nhân viên – yếu tố quan trọng trong việc duy trì và phát triển tổ chức :

– Tư duy ý tưởng và nhận biết cơ hội sáng tạo
– Nguồn gốc và những rào cản của tính sáng tạo và đổi mới
– Xác định mức độ ưu tiên khi thực hiện cùng lúc nhiều ý tưởng
– Tạo môi trường phù hợp để phát huy tối ưu năng lực và sự sáng tạo của nhân viên

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF

Xem thêm sách :
Sách Bẻ Khóa Bí Mật Triệu Phú- Khám Phá Tư Duy Làm Giàu
Sách Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Quản Lý Dự Án Lớn Và Nhỏ
Sách Trí Tuệ Kinh Doanh Châu Á