Download sách Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Quyền Lực, Tầm Ảnh Hưởng Và Sức Thuyết Phục Ebook PDF

Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Quyền Lực, Tầm Ảnh Hưởng Và Sức Thuyết Phục
Tác Giả: Harvard Business

Cuốn Quyền Lực, Tầm Ảnh Hưởng Và Sức Thuyết Phục sẽ giúp bạn hiểu được ba khái niệm về quyền lực, tầm ảnh
hưởng và sức thuyết phục và đưa ra những lời khuyên thiết thực để bạn có thể áp dụng chúng trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Sách bàn về các vấn đề:

– Tối đa hóa khả năng lãnh đạo, uy tín và tầm ảnh hưởng
– Cách giao phó và phân quyền hiệu quả
– Định hướng mục tiêu tổng thể cho tổ chức
– Các phong cách lãnh đạo ấn tượng và hiệu quả
– Khía cạnh đạo đức trong quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF

Xem thêm sách :
Sách Biết Người Dùng Người Quản Người
Sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại
Sách Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Kỹ Năng Thương Lượng