Download sách Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard - Tài Chính Dành Cho Người Quản Lý Ebook PDF

Download sách Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Tài Chính Dành Cho Người Quản Lý Ebook PDF

Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Tài Chính Dành Cho Người Quản Lý
Tác Giả: Harvard Business

Cuốn sách cung cấp một nền tảng kiến thức tài chính cơ bản cho những người quản lý; đồng thời hướng dẫn cách vận dụng các thông tin và khái niệm tài chính một cách chính xác nhằm hoạch định và đưa ra những những quyết định kinh doanh hiệu quả:
– Phân tích số liệu thống kê, thực hiện các báo cáo tài chính.
– Lập ngân sách, cân đối và phân bổ tài chính phù hợp.
– Theo dõi hiệu suất hoạt động, tính toán tỷ lệ sinh lời.
– Phân tích chi phí và lợi ích, ước tính thời gian hoàn vốn.
– Các khái niệm kế toán và thẩm định quan trọng.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF

Xem thêm sách :
Sách Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Các Kỹ Năng Tiếp Thị Hiệu Quả
Sách Quyết Đoán Trong Kinh Doanh
Sách Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới