Download sách Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài Ebook PDF

Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài
Tác Giả: Harvard Business

Cẩm Nang Kinh Doanh – Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài: được xuất bản theo hợp đồng chuyển giao bản quyền giữa trường Đại học Kinh Doanh Harvard và First News – Trí Việt, Việt Nam.

Đây là bộ sách đúc kết những giải pháp kinh doanh hiệu quả và thực tiễn nhất cùng những kinh nghiệm quý báu, thiết thực cập nhật về mọi mặt trong quản lý, kinh doanh của trường đại học danh tiếng nhất thế giới về bề dày trên 370 năm thành lập.

Tuyển dụng nhân viên xuất sắc và duy trì sự trung thành của họ là một thử thách lớn đối với mọi nhà quản lý. Với những lời khuyên thiết thực và hữu ích, cuốn sách sẽ giúp bạn làm tốt vai trò tuyển dụng và duy trì nhân viên cho tổ chức:

– Quy trình tuyển dụng hiệu quả để thu hút nhân viên tài năng
– Những khó khăn liên quan đến lực lượng nhân sự ở các tổ chức
– Các yếu tố giữ chân nhân viên
– Tuyển dụng lại những nhân viên cũ
– Đào tạo và phát triển các kỹ năng phù hợp với nhân viên

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF

Xem thêm sách :
Sách Thông Minh Cảm Xúc 2.0
Sách Biết Người Dùng Người Quản Người
Sách Thủy Hử @