Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 8 – Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 BÀI 8. NHẬT BẢN

CÂU HỎI MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT

Câu 1.Ngày -9-1951 ,Nhật Bản ký kết với Mĩ hiệp ước gì?

A.Hiệp ước phòng thủ chung ĐNA.

B.Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật .

C.Hiệp ước liên minh Mĩ –Nhật.

D.Hiệp ước chạy đua vũ trang.

Câu 2.Nhật Bản bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao với các nước ASEAN vào thời gian nào ?

A. Năm 1976

B. Năm 1977

C. Năm 197

D. Năm 1979

Câu 3. Ngoài liên minh chặt chẽ với Mĩ, Nhật Bản vẫn coi trọng quan hệ với Tây Âu,.. và chú trọng phát triển quan hệ với các nước

A. Đông Bắc Á.

B. Nam Á.

C. Đông Nam Á.

D. Mĩ Latinh.

Câu 4.Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của Nhật Bản từ 1960-1969 là

A.10.8 %

B.7.8 %

C.8.7 %

D.8.1 %

CÂU HỎI MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU

Câu 1. Từ những năm 0 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã vươn lên thành siêu cường số một thế giới về

  1. dự trữ vàng.
  2. tài chính.
  3. ngoại tệ.
  4. ngoại tệ và chủ nợ lớn nhất thế giới.

46

Câu 2. Những khó khăn khách quan của nền kinh tế Nhật bản từ những năm 1952-1973 là

A. bị chiến tranh tàn phá, hàng triệu người thất nghiệp, đói rét.

B.bị Mĩ với vai trò đồng minh chiếm đóng theo chế độ quân quản.

C.ngh o tài nguyên và là nước bại trận sau chiến tranh thế giới thứ 2.

D.sự cạnh tranh của các nước Tây Âu, các nước công nghiệp mới,Trung Quốc.

Câu 3. Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:

A. Mĩ – Anh – Pháp.

B. Mĩ – Liên Xô – Nhật Bản.

C. Mĩ – Tây Âu – Nhật Bản.

D.Mĩ – Đức – Nhật Bản.

Câu 4. Nhận định nào sau đây đánh giá đúng sự phát triển kinh tế Nhật Bản từ

những năm 50 trở đi ?

A.Sự phát triển nhảy vọt

B.Sự phát triển vượt bật.

C.Sự phát triển thần kì.

D.Sự phát to lớn.

CÂU HỎI MỨC ĐỘ VẬN DỤNG

Câu 1.Nguyên nhân chung và quan trọng nhất thúc đẩy nền kinh tế của Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản phát triển nhanh chóng và trở thành 3 trung tâm kinh tế-tài chính lớn của thế giới?

A. Áp dụng thành tựu KHKT nâng cao năng suất , hạ giá thành sản phẩm.

B.Vai trò điều tiết kinh tế có hiệu quả của nhà nước.

C.Các công ty năng động có tầm nhìn xa, sức cạnh tranh cao.

D. Nguồn nhân lực lao động dồi dào , trình độ khoa học kĩ thuật cao

Câu 2.Điểm khác biệt của Nhật Bản so với Mĩ trong phát triển khoa học-kĩ thuật?

A.Coi trọng và đầu tư cho các phát minh.

B.Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng.

C.Chú trọng xây dựng các công trình giao thông.

D.Đầu tư bán quân trang, quân dụng .

Câu 3.Mục tiêu lớn nhất của Nhật Bản muốn vươn đến từ năm 1991 đến năm 2000?

A. Vị trí trên trường quốc tế về kinh tế và chính trị.

B. Là một cường quốc về công nghệ và kinh tế.

C. Là một cường quốc về kinh tế và quân sự.

D. Là một cường quôc về quân sự và chính trị.

Câu 4.Nét đặc biệt trong nền văn hóa của Nhật Bản mà đến ngày nay vẫn còn lưu giữ ?

A.Kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

B.Kết hợp giữa thơ, nhạc họa với kiến trúc.

C. Kết hợp giữa kiếm đạo và trà đạo.

D.Kết hợp giữa hoa đạo, trà đạo với kiếm đạo.

CÂU HỎI MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO

Câu 1. Nguyên nhân nào cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Nhật phát triển và là bài học kinh nghiệm cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam?

A.Con người được đào tạo chu đáo và áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật

B.Vai trò lãnh đạo ,quản lí có hiệu quả của nhà nước

C.Tận dụng tốt các điều kiện bên ngoài để phát triển như

D.Các công ty năng động có tầm nhìn xa, sức cạnh tranh cao , chi phí cho quốc phòng thấp

Câu 2.Mục tiêu của chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Tổng thống B.Clintơn có gì giống so với chiến lược toàn cầu?

A. Bảo đảm an ninh của Mỹ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

B. Muốn vươn lên lãnh đạo thế giới, tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu

C. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

D. Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

Câu 3.Theo Hiến pháp mới (năm 1947) Nhật Bản tiến hành cải cách giáo dục, theo em nội dung cải cách nào phù hợp với hiến chương Liên Hợp Quốc?

A.Phủ nhận vai trò của Thiên hoàng.

B.Quy chính sách giáo dục bắt buộc .

C. Khuyến khích phát triển văn hóa.

D. Truyền bá tư tưởng hòa bình.