Download sách Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 12 Ebook PDF

Download sách Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 12 Ebook PDF

Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 12
Tác giả: Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

Cuốn sách “Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 12” bao gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm được tác giả Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh biên soạn nhằm hệ thống lại kiến thức cho các bạn học sinh. Những bài tập này được thiết kế với những nội dung chính tổng quát và bám sát chương trình lớp 12.

Nội dung cuốn sách có 2 phần:
– Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm
5 chủ đề về Đại số và Giải tích
3 chủ đề về Hình học
– Phần 2: Đáp án

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF