Tải Luận văn - Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống Hybrid

Tải Luận văn – Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống Hybrid

Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống Hybrid

Hệ thống Toyota Hybrid System (THS) có 2 nguồn dẫn động: động cơ xăng và mô tơ điện.
Hệ thống điều khiển hybrid lựa chọn sự kết hợp tốt nhất của hai nguồn dẫn động trên tương xứng với những điều kiện lái.
+ Prius thế hệ ’01-03’ sử dụng THS.
+ Prius thế hệ  04 trở về sau sử dụng THS-II , nó cũng được dựa trên  những khái niệm cơ bản tương tự  như THS nhưng cải thiện MG1, MG2, ắc qui và động cơ xăng.

Download tài liệu : Tại đây