Tải Đồ án – Chẩn đoán bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống treo xe toyota CAMRY 2.4G

Chẩn đoán bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống treo xe toyota CAMRY 2.4G

Kể từ khi ra đời đến nay ngành cơ khí động lực không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Ngày nay cùng với sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật, ngành công nghiệp ôtô đã chế tạo ra nhiều loại ôtô với hệ thống treo có tính năng kỹ thuật rất cao để đảm bảo vấn đề an toàn và tính cơ động của ôtô. Trong tập đồ án tốt nghiệp này em được giao đề tài ”Chẩn đoán bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống treo xe toyota CAMRY 2.4G”. Nội dung của đề tài này giúp em hệ thống được những kiến thức đã học, nâng cao tìm hiểu các hệ thống của ôtô nói chung và hệ thống treo của ôtô CAMRY 2.4G nói riêng, từ đây có thể đi sâu nghiên cứu về chuyên môn.

Nội dung đồ án bao gồm:
Chương I: Tổng Quan Các Loại Hệ Thống Treo Trên Xe Ô Tô
1.1.Những vấn đề chung về hệ thống treo.
1.1.1.Nhiệm vụ
1.1.2.Công dụng
1.1.3.Yêu cầu
1.1.4. Cấu tạo hệ thống treo.
1.2.Giới thiệu chung về oto toyota camry 2.4G
1.2.1.Thông số kĩ thuật xe toyota camry 2.4G
1.2.2 Giới thiệu về hệ thong treo xe toyota camry 2.4
1.3.Nhiệm vụ – phạm vi – phương pháp nghiên cứu.
1.3.1.Nhiệm vụ: 10 1.3.2.Phạm vi nghiên cứu
1.3.3.Phương pháp nghiên cứu.

Chương II: Kết Cấu Hệ Thống Treo Trên Xe Toyota Camry 2.4 G
2.1.Giới thiệu chung
2.1.1. Phân loại
2.1.1.1. Hệ thống treo độc lập
2.1.1.2. Hệ thống treo phụ thuộc
2.1.1.3. Hệ thống treo khí nén
2.1.1.4. Hệ thống treo tích cực
2.1.2. Cấu tạo chung của hệ thống treo
2.1.2.1 Bộ phận đàn hồi
2.1.2.2. Nhíp lá
2.1.2.3. Lò xo trụ
2.1.2.4. Thanh xoắn
2.1.2.5. Phần tử đàn hồi loại khí nén
2.1.2.6. Phần tử đàn hồi thuỷ khí
2.1.3. Bộ phận hướng
2.1.3.1. Bộ phận hướng của hệ thống treo phụ thuộc
2.1.3.2. Bộ phận hướng của hệ thống treo độc lập
2.1.4. Bộ phận giảm chấn
2.1.5. Thanh ổn định ngang
2.1.6. Các bộ phận khác
2.2.Kết cấu các phần tử chủ yếu cua xe toyota CAMRY 2.4G
2.2.1. Sơ đồ chi tiết hệ thống treo
2.2.1.1 Hệ thống treo trước
2.2.1.2. Hệ thống treo sau xe
2.2.2. Kết cấu các chi tiết và bộ phận chính
2.2.2.1 Bộ phận đàn hồi
2.2.2.1.1 Kết cấu của thanh xoắn
2.2.2.1.2 Bộ phận giảm trấn
2.2.2.1.4 Thanh ổn định

Chương III: Chẩn Đoán Bảo Dưỡng Hệ Thống Treo Xe Toyota CAMRY 2.4G
3.1.Những chú ý khi sử dụng
3.1.1. Tiêu chuẩn về độ ồn
3.1.3. Đánh giá chất lượng hệ thống treo
3.1.4. Chất lượng của hệ thống treo
3.1.5. Độ bám dính bánh xe trên nền đường
3.2.Phương pháp và thiết bị chẩn đoán
3.2.1 Bằng quan sát
3.2.2 Chẩn đoán trên đường
3.2.2.1. Độ ồn trong
3.2.2.2  Độ ồn ngoài
3.2.2.3. Đo trên mặt đường xấu
3.2.3. Đo trên bệ chẩn đoán chuyên dụng
3.2.3.1. Mục đích
3.2.3.2. Sơ đồ nguyên lý
3.2.3.3. Phương pháp đo
3.2.3.4. Kết quả đo
3.2.4. Chẩn đoán trạng thái giảm chấn khi đã tháo khỏi xe
3.3  Các hư hỏng hệ thống treo và phương pháp bảo dưỡng
3.3.1  các hư hỏng thường gặp
3.3.1.1 Hư hỏng bộ phận giảm chấn
3.3.1.2 Hư hỏng bộ phận đàn hồi
3.3.1.3 Hư hỏng bộ phận dẫn hướng
3.3.1.4 Hư hỏng đối với bánh xe
3.3.1.5 Hư hỏng đối với thanh ổn định
3.3.2 bảo dưỡng kỹ thuật
3.3.2.1 Hư hỏng ở bộ phận giảm chấn
3.3.2.2.Hư hỏng của hệ thống treo độc lập
3.3.2.2.1.Bộ phận dẫn hướng
3.3.2.2.2.Bộ phận đàn hồi
3.3.2.3.Tháo lắp hệ thống treo độc lập

Download Ebook : Tại đây