Tải Đồ án chi tiết máy - Thiết kế hộp giảm tốc trục vít 1 cấp cặp bánh răng hở

Tải Đồ án chi tiết máy – Thiết kế hộp giảm tốc trục vít 1 cấp cặp bánh răng hở

Đồ án chi tiết máy – Thiết kế hộp giảm tốc trục vít 1 cấp cặp bánh răng hở

Nội dung:
Đề bài cho: F= 12 kN, v = 0.4m/s , D = 0.45m = 450mm.
Trong đó :
1 : Động cơ điện
2 : Khớp nối
3 : Hộp giảm tốc trục vít 1 cấp
4 : Khớp nối chữ thập
5 : Cặp bánh răng hở
6 : Bộ phận công tác

Thời hạn làm việc: 6 năm.
Hệ số làm việc ngày: Kngày = 0,3.
Hệ số làm việc năm: Knăm = 0,6.
Tài liệu tham khảo:
[1].Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí, tập 1; tác giả Trịnh Chất- Lê Văn Uyển.
[2].Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí, tập 2; tác giả Trịnh Chất- Lê Văn Uyển.
[3].Cơ sở thiết kế máy; tác giả Nguyễn Hữu Lộc.

Download tài liệu:Tại đây