Tải Đồ án chi tiết máy – Thiết kết hộp giảm tốc 1 cấp bánh trụ răng nghiêng

Đồ án chi tiết máy – Thiết kết hộp giảm tốc 1 cấp bánh trụ răng nghiêng

І. Chọn động cơ
1. Xác định công suất động cơ
– Công suất cần thiết được xác định:
Trong đó:  Pct: công suất cần thiết của trục động cơ (kw)
Pt: công suất tính toán trên trục tang (kw)
η : hiệu suất truyền động

– Hiệu suất truyền động:
η = η2ol . ηđ . ηbr . ηot . ηkn
Trong đó:  ηol: hiệu suất 1 cặp ổ lăn
ηot: hiệu suất của 1 cặp ổ trượt
ηđ: hiệu suất của bộ truyền đai
ηbr: hiệu suất của bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng
ηkn: hiệu suất của nối trục đàn hồi

Download Tài liệu : Tại đây