Download sách Chinh Phục Kỳ Thi THPT Trắc Nghiệm Môn Toán Ebook PDF

Chinh Phục Kỳ Thi THPT Trắc Nghiệm Môn Toán – Hình Học Không Gian Cổ Điển Và Phương Pháp Tọa Độ Không Gian
Tác giả: Cao Văn Tuấn, Lê Bá Bảo, Nguyễn Đỗ Chiến, Đặng Quang Hiếu và Nguyễn Mạnh Hùng

Hình học không gian, Luyện thi THPT, Sách ôn thi, Tọa độ không gian Oxyz, Toán 12. Sách gồm 357 trang, trình bày chi tiết các vấn đề hình học không gian và phương pháp tọa độ trong không gian (Hình học giải tích không gian).

Nội dung cuốn sách bao gồm 5 phần :
– Phần 1. Khối đa diện. Phép biến hình trong không gian
+ Vấn đề 1. Khái niệm về khối đa diện
+ Vấn đề 2. Phép biến hình trong không gian
+ Vấn đề 3. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
– Phần 2. Góc và khoảng cách
+ Vấn đề 1. Góc trong không gian
+ Vấn đề 2. Khoảng cách trong không gian
– Phần 3. Thể tích khối đa diện
– Phần 4. Mặt nón – Mặt trụ – Mặt cầu
+ Vấn đề 1. Mặt nón – Hình nón – Khối nón
+ Vấn đề 2. Mặt trụ – Hình trụ – Khối trụ
– Phần 5. Phương pháp tọa độ trong không gian
+ Vấn đề 1. Hệ tọa độ trong không gian
+ Vấn đề 2. Tích có hướng và ứng dụng
+ Vấn đề 3. Viết phương trình mặt phẳng
+ Vấn đề 4. Viết phương trình đường thẳng
+ Vấn đề 5. Mặt cầu
+ Vấn đề 6. Góc trong không gian
+ Vấn đề 7. Bài toán tìm điểm thuộc đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước
+ Vấn đề 8. Bài toán tìm tọa độ hình chiếu của một điểm trên đường thẳng, mặt phẳng
+ Vấn đề 9. Bài toán về vị trí tương đối liên quan đến đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF