Tải Chuyên đề – Hộp số tự động

Chuyên đề – Hộp số tự động

Chương 1: Giới thiệu chung về hộp số tự động
Chương 2: Bộ biến mô
Chương 3: Bộ truyền động bánh răng hành tinh
Chương 4: Hệ thống điều khiển thủy lực
Chương 5: Hệ thống điều khiển điện tử
Chương 6: Kiểm tra và chẩn đoán

Download tài liệu:PDF