Tìm kiếm tài liệu

Tải Chuyên Đề – An toàn thiết bị áp lực

Chuyên Đề – An toàn thiết bị áp lực

Hiện nay cùng với sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghệ thì sự ứng dụng của các máy móc kỹ thuật hiện đại vào sản xuất ngày càng đa dạng và phong phú. Bên cạnh việc giải phóng sức lực cho người lao động, đem lại năng suất cao trong sản xuất kinh doanh thì nó cũng đem lại không ít những thiệt hại không những về người và của khi tai nạn xảy ra. Đặc biệt trong số đó phải kể đến những vụ tai nạndo thiết bị áp lực gây ra. Thiết bị áp lực được hiểu là bất cứ hệ thống hay thiết bị nào làm việc với chất lỏng hoặc chất khí có áp suất cao hơn khí quyển.

Như vậy, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài chúng em đi làm rõ những vấn đề sau: Thế nào là thiết bị áp lực, cách phân loại thiết bị áp lực? Thực trạng của việc sử dụng thiết bị áp lực trong sản xuất? Những nguyên nhân và biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro do các thiết bị áp lực gây ra.

Do các nguồn thu thập tài liệu hạn hẹp cùng với thiếu kinh nghiệm trong quá tình làm bài nên bài viết của chúng em còn nhiều thiếu sót. Rất mong được cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài làm được hoàn thiện hơn. Chúng em xin cảm ơn!
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC * * *
CHUYÊN ĐỀ MÔN BẢO HỘ LAO ĐỘNG
ĐỀ TÀI : AN TOÀN THIẾT BỊ ÁP LỰC
DANH SÁCH THÀNH VIÊN: NHÓM 5- Đ4QL2
ã Trần Thị Phương Thoa
ã Bùi Thị Thúy
ã Mai Thị Thu Thủy
ã Phùng Thế Tiến
ã Trần Văn Tướng
ã Nguyễn Thu Trang
ã Phùng Thùy Trang
ã Trần Thị Phương Trang (trưởng nhóm)

Download tài liệu:Tại đây