Tìm kiếm tài liệu

Chuyện Tử Tế phim học làm người hay

Chuyện tử tế là một bộ phim tài liệu của đạo diễn Trần Văn Thủy. Nó được coi như phần II của tác phẩm đã từng gây tiếng vang lớn, ấy là Hà Nội trong mắt ai. Tuy bộ phim được sản xuất vào năm 1985, nhưng mãi hai năm sau mới được công chiếu rộng rãi.

Phim Tài Liệu : CHUYỆN TỬ TẾ (1987)
Đạo Diễn : NSND Trần Văn Thủy
Hãng Sản Xuất : Xí Nghiệp Phim Tài Liệu & Khoa Học Trung Ương

“…Tử tế có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức nó, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của quốc gia. Bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có những nỗ lực tột bực và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn. Hãy hướng con trẻ và cả người lớn đầu tiên vào việc học làm người – người tử tế trước khi mong muốn và chăn dắt họ trở thành những người có quyền hành, giỏi giang, hoặc siêu phàm…”

Chuyện tử tế là một bộ phim tài liệu Việt Nam của đạo diễn Trần Văn Thủy. Tác phẩm được sản xuất năm 1985 nhưng bị cấm cho tới năm 1987 mới được công chiếu rộng rãi.