Tải Đồ án – Công nghệ hàn trong đóng tàu (Full 19 Chương)

Đồ án – Công nghệ hàn trong đóng tàu (Full 19 Chương)

“Đồ án – Công nghệ hàn trong đóng tàu ” gồm Có hai phương pháp hàn chính là hàn nóng chảy và hàn áp lực.
Trong ngành công nghiệp đóng tàu chỉ sử dụng phương pháp hàn áp lực
Một số loại công nghệ hàn được sử dụng phổ biến trong ngành đóng tàu:
1. Hàn hồ quang tay;
2. Hàn khí;
3. Hàn hồ quang bán tự động trong môi trường khí bảo vệ
(MIG: Metal Inert Gas; MAG: Metal Active Gas);
4. Hàn hồ quang tự động dưới lớp thuốc;
5. Hàn hồ quang bán tự động dưới lớp thuốc.

Các nguyên công trong quy trình công nghệ đóng tàu:
1. Chuẩn bị sản xuất;
2. Phóng dạng;
3. Khai triển;
4. Gia công chi tiết;
5. Hạ liệu, lấy dấu;
6. Lắp ráp;
7. Hàn;
8. Lắp ráp trên đà, ụ;
9. Sơn;
10. Hạ thủy.
Trong các nguyên công trên thì hàn là nguyên công cực kỳ quan trọng trong quy trình công nghệ sử dụng trong đóng tàu, nó chiếm phần lớn khối lượng công việc và thời gian của toàn bộ quy trình công nghệ.

Download tài liệu:PDF