Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Góc và khoảng cách Pdf

Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Góc và khoảng cách có đáp án chi tiết
GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. GÓC:
1. Góc giữa hai mặt phẳng.
2. Góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
II. KHOẢNG CÁCH
1. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song.
2. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng – khoảng cách giữa hai đường thẳng.
B. KỸ NĂNG CƠ BẢN
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *