Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện Pdf

Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện Pdf

Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện có đáp án

CHUYÊN ĐỀ 7. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN
CHỦ ĐỀ 7.4. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. HÌNH HỌC PHẲNG
1. Các hệ thức lượng trong tam giác vuông
2. Các tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông
3. Các hệ thức lượng trong tam giác thường:
a. Định lý cosin:
b. Định lý sin:
c. Công thức tính diện tích tam giác:
d. Công thức tính độ dài đường trung tuyến:
4. Định lý Thales:
5. Diện tích đa giác:
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH HÌNH HỌC
1. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng
2. Chứng minh hai mặt phẳng song song:
3. Chứng minh hai đường thẳng song song:
4. Chứng minh đường thẳngvuông góc với mặt phẳng:
5. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc:
6. Chứng minh
III. HÌNH CHÓP ĐỀU
1. Định nghĩa: Một hình chóp được gọi là hình chóp đều nếu có đáy là một đa giác đều và có chân
đường cao trùng với tâm của đa giác đáy.
Nhận xét:
Hình chóp đều có các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau.
Các mặt bên tạo với đáy các góc bằng nhau.
Các cạnh bên của hình chóp đều tạo với mặt đáy các góc bằng
nhau.
2. Hai hình chóp đều thường gặp
IV.THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
1. Thể tích khối chóp
2. Thể tích khối lăng trụ
3. Thể tích hình hộp chữ nhật
4. Tỉ số thể tích
5. Hình chóp cụt
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF