Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm thể tích khối Nón-Trụ-Cầu Pdf

Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm thể tích khối Nón-Trụ-Cầu Pdf

Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm thể tích khối Nón – Trụ – Cầu có đáp án chi tiết

Chuyên đề 7. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN
Chủ đề 7.5. MẶT CẦU – MẶT NÓN – MẶT TRỤ

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. MẶT NÓN
1/ Mặt nón tròn xoay
2/ Hình nón tròn xoay
3/ Công thức diện tích và thể tích của hình nón
4/ Tính chất
II. MẶT TRỤ
1/ Mặt trụ tròn xoay
2/ Hình trụ tròn xoay
3/ Công thức tính diện tích và thể tích của hình trụ
4/ Tính chất:
III. MẶT CẦU
1/ Định nghĩa
2/ Vị trí tương đối của một điểm đối với mặt cầu
3/ Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu
4/ Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt cầu
5/ Diện tích và thể tích mặt cầu
B. KỸ NĂNG CƠ BẢN
I. Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện
1/ Các khái niệm cơ bản
2/ Tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
3/ Cách xác định tâm và bán kính mặt cầu của một số hình đa diện cơ bản
II. KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP.
1. Trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy:
2. Các bước xác định trục:
3. Lưu ý: Kỹ năng tam giác đồng dạng
4. Nhận xét quan trọng:
5. Ví dụ: Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF