Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Vị trí tương đối Pdf

Công thức, lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Vị trí tương đối có đáp án chi tiết
Bài 5. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Vị trí tương đối của 2 mặt phẳng:
2. Vị trí tương đối của 2 hai đường thẳng:
3. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng:
4. Vị trí tương đối của mặt cầu và mặt phẳng:
5. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt cầu
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
C. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *