Tải Đại cương thiết kế Web

Tải Đại cương thiết kế Web

Đại cương thiết kế Web

Thương mại điện tử phát triển, xu thế hội nhập chung đòi hỏi các cơ quan, doanh nghiệp phải có một Website riêng cho mình, ngành thiết kế Web luôn là một ngành hot và được nhiều bạn trẻ theo đuổi, đại cương thiết kế Web sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những ai yêu thích ngành nghề này.

Thiết kế Web bao gồm nhiều khâu, đoạn khá phức tạp, trong đó, bao gồm cả thiết kế và phần lập trình, đây là một kiến thức không hề đơn giản, vì vậy, để giúp các bạn có thể hiểu biết rõ hơn về ngành này, bài viết sẽ cung cấp đại cương thiết kế Web giúp hệ thống lại toàn bộ những kiến thức quan trọng trong thiết kế Web, bạn có thể tham khảo để hiểu biết sâu hơn về công việc này.

Đại cương thiết kế Web sẽ cung cấp các kiến thức liên quan đến các khái niệm về mạng máy tính, Internet, địa chỉ IP, giao thức truyền thông,…những yếu tố cơ bản để tạo nên một trang Web, cung cấp giúp bạn cách lập trình Web với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, giới thiệu ngôn ngữ kịch bản trong lập trình Web và các công nghệ lập trình phổ biến hiện nay.

Đại cương thiết kế Web chỉ là một trong những tài liệu giúp bạn có thể hiểu biết một phần nào đó về kiến thức thiết kế Web, bên cạnh đó, bạn cần phải tìm hiểu thêm nhiều tài liệu khác, thường xuyên thực hành, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ thực tế để hình thành được kỹ năng thiết kế Web sáng tạo và đáp ứng được các yêu cầu chung đặt ra.

Đại cương thiết kế Web bao gồm 5 chương:
Chương 1: Giới thiệu chung
Giới thiệu các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, Internet, địa chỉ IP, giao thức truyền thông và các khái niệm khác.
Chương 2: Lập trình Web với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
Trình bày khái niệm ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, các thành phần cơ bản và cấu trúc của một tập tin HTML. Giới thiệu các vấn đề liên quan đến việc sử dụng cú pháp và hiệu ứng của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, để lập trình Web.
Chương 3: Ngôn ngữ kịch bản trong lập trình Web
Giới thiệu hai ngôn ngữ kịch bản phổ biến hiện nay là VBScript và JavaScript. Hướng dẫn các bước tiến hành khai báo, lập trình và sử dụng ngôn ngữ kịch bản trong HTML.
Chương 4: Lập trình Web động với công nghệ ASP
Giới thiệu hai ngôn ngữ kịch bản phổ biến hiện nay là VBScript và JavaScript. Hướng dẫn các bước tiến hành khai báo, lập trình và sử dụng ngôn ngữ kịch bản trong HTML.
Chương 5: Kết nối CSDL trong lập trình Web động với ASP
Giới thiệu ADO (ActiveX Data Object), các đối tượng của ADO, cách thức kết nối với cơ sở dữ liệu, xử lý lỗi trong khi lập trình các ứng dụng. Hướng dẫn sử dụng các lệnh SQL trong lập trình bằng ASP. Ứng dụng tổng hợp toàn bộ kiến thức để xây dựng một trang Web động hoàn chỉnh.

Download tài liệu:PDF