Tải Luận Văn - Dây chuyền sản xuất săm (ruột) xe máy và chế tạo máy cắt dán và máy lưu hoá săm xe

Tải Luận Văn – Dây chuyền sản xuất săm (ruột) xe máy và chế tạo máy cắt dán và máy lưu hoá săm xe

Luận Văn – Dây chuyền sản xuất săm (ruột) xe máy và chế tạo máy cắt dán và máy lưu hoá săm xe

Nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, các ngành công nghiệp đang được nhà nước quan tâm đặc biệt. Ngành công nghiệp cơ khí đã đạt được những thành tựu quan trọng góp phần phát triển cho đất nước. Ngày nay, tự động hoá sản xuất đã và đang phát triển mạnh trong các nhà máy sản xuất vừa và lớn, và ngày càng được các xưởng sản xuất nhỏ áp dụng vào trong dây chuyền sản xuất của mình nhằm năng cao chất lượng cũng như sản lượng sản phẩm

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhu cầu về đời sống của con người ngày càng cao, trong đó nhu cầu sản phẩm từ cao su là rất lớn .Vì vậy ngành công nghệ cao su giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Và một trong những lĩnh vực công nghệ quan trọng mà chúng ta cùng quan tâm là công nghệ sản xuất săm xe, lốp xe bởi vì chúng là những sản phẩm thiết yếu để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của con người. Chúng ta cần phát triển ngành công nghệ này, cải tiến công nghệ đa dạng hóa sản phẩm để từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường và cạnh tranh trong nước cũng như thế giới.

Các máy móc phục vụ trong dây chuyền sản xuất săm lốp xe đều được nhập khẩu từ nước ngoài với chi phí rất cao. Để mở rộng nhu cầu tự động hoá sản xuất trong các xưởng sản xuất nhỏ lẻ cũng như tiết kiệm chi phí cho các nhà máy sản xuất săm lốp thì việc tự nghiên cứu, chế tạo cũng như nội địa hoá dây chuyền sản xuất là rất quan trọng.

Là sinh viên ngành Cơ khí – Chế tạo máy, chúng em được giao nhiệm vụ Nghiên cứu dây chuyền sản xuất săm (ruột) xe máy và chế tạo máy cắt dán và máy lưu hoá săm xe. Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là thiết kế được máy có chất lượng, năng suất cao nhưng giá thành thấp phục vụ nhu cầu trong nước.

Nội dung bao gồm:
Chương 1: Tổng quan về dây chuyền sản xuất săm lốp hiện nay
Chương 2: Nguyên liệu và phụ gia
Chương 3: Quy trình công nghệ
Chương 4: Lựa chọn phương án thiết kế
Chương 5: Thiết kế kỹ thuật máy cắt – Dán săm
Chương 6: Thiết kế kỹ thuật máy lưu hóa

Download Tài liệu : PDF