Download sách Dạy Con Làm Giàu - Tập 12: Lời Tiên Tri Của Người Cha Giàu Ebook PDF

Download sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 12: Lời Tiên Tri Của Người Cha Giàu Ebook PDF

Dạy Con Làm Giàu – Tập 12: Lời Tiên Tri Của Người Cha Giàu
Tác giả: Robert T. Kiyosaki

Cuốn sách này sẽ không dạy bạn trở thành nhà tiên tri… nhưng tôi tin nó sẽ mang lại cho bạn lòng tin rằng tương lai tài chính sáng sủa hơn đang chờ bạn và những người thân yêu của bạn, bất kể sự sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất có xảy ra hay không. Vì vậy cuốn sách này không nhắm vào một quả cầu tiên tri, mà nhắm vào việc huấn luyện bạn thành một người cảnh giác hơn và được chuẩn bị kỹ hơn cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra…dù tốt hay xấu. Nói cách khác, để giúp bạn kiểm soát tốt hơn tương lai tài chính của bạn.

“Quyển sách này nói về việc lựa chọn những phương án mới, những phương hướng mới và một tương lai tài chính mới.” – Robert T. Kiyosaki

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF

Xem thêm sách :
Sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 2: Sử Dụng Đồng Vốn
Sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 4: Con Giàu Con Thông Minh
Sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 13: Nâng Cao Chỉ Số IQ Tài Chính