Download sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 13: Nâng Cao Chỉ Số IQ Tài Chính Ebook PDF

Dạy Con Làm Giàu – Tập 13: Nâng Cao Chỉ Số IQ Tài Chính
Tác giả: Robert T. Kiyosaki

Nâng cao chỉ số IQ tài chính giúp bạn thông minh hơn về tài chính để có thể xử lý những thông tin tài chính của riêng mình và tự mình nghiệm ra con đường để đạt đến sự tự do về tài chính. Quan trọng hơn là qua những điều tác giả trình bày trong cuốn sách sẽ giúp bạn tăng cường chí số IQ tài chính để trở nên giàu có.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF

Xem thêm sách :
Sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 3: Hướng Dẫn Đầu Tư
Sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 12: Lời Tiên Tri Của Người Cha Giàu
Sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 1: Để Không Có Tiền Vẫn Tạo Ra Tiền