Download sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 2: Sử Dụng Đồng Vốn Ebook PDF

Dạy Con Làm Giàu – Tập 2: Sử Dụng Đồng Vốn
Tác giả: Robert T. Kiyosaki

Để được thoải mái trong tiền bạc

Bạn đang đi học? Bạn vừa ra trường và chưa có việc làm? Bạn đang làm việc với mức lương ổn định? Bạn đang làm cho một công ty tư
nhân tư nhân? Bạn là một chủ doanh nghiệp nhỏ? Bạn muốn được thoải mái về tiền bạc? Dạy con làm giàu tập 2 sẽ là bước khởi đầu cho
bạn – những quan điểm mới về đồng vốn và cách sử dụng tiền hiệu quả.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook :  PDF

Xem thêm sách :
Sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 4: Con Giàu Con Thông Minh
Sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 10: Trước Khi Bạn Thôi Việc
Sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 13: Nâng Cao Chỉ Số IQ Tài Chính