Download sách Dạy Con Làm Giàu - Tập 5: Để Có Sức Mạnh Về Tài Chính Ebook PDF

Download sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 5: Để Có Sức Mạnh Về Tài Chính Ebook PDF

Dạy Con Làm Giàu – Tập 5: Để Có Sức Mạnh Về Tài Chính
Tác giả: Robert T. Kiyosaki – Sharon L. Lechter

Quyển sách giúp các bậc cha mẹ nhận ra những thay đổi hàng ngày và có cách nhìn mới để dạy con những kiến thức về tài chính, về cuộc sống để chúng thành công và giàu có khi chúng bước vào đời.

Bên cạnh những kiến thức tiếp thu được ở nhà trường của con cái thì các bậc cha mẹ cần tích cực trạng bị cho chúng những kiến thức cần thiết nhưng còn khuyết để chúng khởi đầu thuận lợi về mặt tài chính, để giúp chúng không sao lãng việc học, để phát hiện và phát huy tài năng của chúng để xây dựng chúng thành những người học suốt đời…

Có được như vậy, con chúng ta mới có thể thích nghi tốt với môi trường thay đổi chóng mặt của thời đại Công nghệ – Thông tin. Và quan trọng nhất là con chúng ta có thể trở thành những người giàu có bằng chính tài năng của chúng, ngay cả khi bố mẹ chúng không giàu.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF

Xem thêm sách :
Sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 9: Những Bí Mật Về Tiền Bạc
Sách Kết Thúc Bán Hàng – Đòn Quyết Định
Sách Quyết Đoán Trong Kinh Doanh