Đề cương bài kiểm tra đánh giá tư duy ĐHBK Hà Nội 2021 Pdf

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố Đề án tuyển sinh năm 2021, trong đó một trong các phương án xét tuyển của Trường là dựa trên kết quả Bài thi đánh giá tư duy.

Bài thi đánh giá tư duy được thiết kế với mục tiêu đánh giá khả năng vận dụng kiến thức cơ bản và một số năng lực cần có của thí sinh để theo học thành công các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và kinh tế. Nội dung kiến thức và các câu hỏi thi được xây dựng phù hợp với đặc điểm của giáo dục Việt Nam và theo cách
tiếp cận tiên tiến trên thế giới.

Bài thi đánh giá tư duy có thời lượng 180 phút, chia làm 3 phần:

– Phần Toán có thời lượng 90 phút, bao gồm phần trắc nghiệm và phần tự
luận.

– Phần Đọc hiểu có thời lượng 30 phút, hình thức trắc nghiệm.

– Phần tự chọn có thời lượng 60 phút, thí sinh lựa chọn một trong 3 định hướng: Lý – Hóa, Hóa – Sinh, Tiếng Anh

Kết quả thi cũng là căn cứ cho các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đại học chính quy của Đại học Bách khoa Hà Nội và một số trường đại học khác theo các tổ hợp BK1, BK2 và BK3.

  • Tổ hợp BK1: Toán, Đọc hiểu và phần tự chọn Lý – Hóa.
  • Tổ hợp BK2: Toán, Đọc hiểu và phần tự chọn Hóa – Sinh.
  • Tổ hợp BK3: Toán, Đọc hiểu và phần tự chọn Tiếng Anh.

TẢI ĐỀ CƯƠNG BÀI THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐHBK HN NĂM 2021: PDF