Đề cương ôn tập Vật lý 11 học kì 2 pdf

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ

HỌC KỲ II-KHỐI 11CB

PHẦN LÝ THUYẾT

KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

  • Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.
  • Định luật khúc xạ ánh sáng:
  • Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.
  • Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr)
luôn luôn không đổi: sin i = hằng số.        
s inr        
           
+ Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 đối với môi trường 1 : n21 = n2 = sin i .
n  
        s inr
      1      

+ Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.

+ Liên hệ giữa chiết suất với vận tốc ánh sáng: n21 = n2 = v1 ; n = c .
n1 v2  
      v

HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

+ Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ ánh sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

+ Điều kiện để có phản xạ toàn phần:

– Ánh sáng phải truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém (n1 > n2). n

nlon

LĂNG KÍNH

  • Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất (thủy tinh, nhựa, …), thường có dạng lăng trụ tam giác. Một lăng kính được đặc trưng bởi góc chiết quang A và chiết suất n.
  • Lăng kính có tác dụng phân tích chùm ánh sáng trắng truyền qua nó thành nhiều chùm sáng màu khác nhau. Đó là sự tán sắc ánh sáng bởi lăng kính.

Đường đi của tia sáng đơn sắc qua lăng kính: Các tia sáng khi qua lăng kính bị khúc xạ và tia ló luôn bị lệch về phía đáy so với tia tới.

THẤU KÍNH MỎNG

định nghĩa: Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cong, thường là hai mặt cầu. Một trong hai mặt có thể là mặt phẳng.

phân loại

Có hai loại:   – Thấu kính rìa mỏng gọi là thấu kính hội tụ.

– Thấu kính rìa dày gọi là thấu kính phân kì.

tiêu cự

Khoảng cách từ quang tâm đến các tiêu điểm chính gọi là tiêu cự của thấu kính:  f  = OF =  OF/ .

Cách vẽ ảnh qua thấu kính: sử dụng 2 trong 4 tia sau:

  • Tia tới qua quang tâm – Tia ló đi thẳng.
  • Tia tới song song trục chính – Tia ló đi qua (hoặc kéo dài đi qua) tiêu điểm ảnh chính F’.
  • Tia tới qua (hoặc kéo dài đi qua) tiêu điểm vật chính F – Tia ló song song trục chính.
  • Tia tới song song trục phụ – Tia ló qua (hoặc kéo dài đi qua) tiêu điểm ảnh phụ F’p.

Lưu ý: Tia sáng xuất phát từ vật sau khi qua thấu kính sẽ đi qua (hoặc kéo dài đi qua) ảnh của vật.

Download: PDF