Đề thi HSG Toán 9 năm 2018 - 2019 sở GD&ĐT Bình Định ( Có đáp án)

Đề thi HSG Toán 9 năm 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bình Định ( Có đáp án)

Đề thi HSG Toán 9 năm 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bình Định

Cùng gửi đến các thầy cô cùng các bạn học sinh đề thi HSG Toán 9 năm 2019 sở GD&ĐT Bình Định
Đề thi có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.
Cảm ơn thầy Lê Hồng Quốc đã chia sẻ.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download Đề thi : PDF

Xem thêm :
Đề thi HSG Toán 9 năm 2019 sở GD&ĐT Bắc Ninh